Domov   >  Projekty EÚ
publikované: 10.12.2020 - 13:07  //  aktualizácia: 10.12.2020 - 13:07  //  zobrazené: 1265

Výmena okien v budove kolkárne v meste Šaľa - (SAMSUNG Galanta, občianske združenie)

 

Názov projektu

Výmena okien v budove kolkárne v meste Šaľa

Číslo zmluvy

Zmluva o spolupráci č. 701/2020, podpísaná 13.11.2020,  zverejnená tu: https://sala.sk/data/esam/ico/f13431-1.pdf

Spolufinancovaný z

SAMSUNG Galanta, občianske združenie

Prijímateľ

Mesto Šaľa

Začiatok realizácie aktivít projektu

2020

Ukončenie realizácie aktivít projektu

2020

Poskytnuté prostriedky

20000 EUR

Celkové náklady na projekt podľa výsledku VO

36983,05 EUR

Očakávania a význam

  • Zníženie energetickej náročnosti objektu
  • Zlepšenie podmienok užívania objektu pre športujúcu verejnosť

Obsah projektu

Predmetom projektu je výmena výplňových konštrukcií v obvodovom plášti na objekte mestskej kolkárne v meste Šaľa.  K predmetným stavebným prácam bola spracovaná projektová dokumentácia  a tepelnotechnické posúdenie - projektant: B-projekt s.r.o., kpt. Jaroša 27, 927 01 Šaľa, v stupni PD pre ohlásenie stavebných úprav. K predmetnej dokumentácii bolo vydané Obcou Močenok, príslušným stavebným úradom Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav dňa 4.11.2020 pod číslom OcUMOC-896/2020/4220. Výmenou pôvodných výplní za nové sa dosiahne úspora energií na prevádzku tohto objektu. Predmet zákazky je spolufinancovaný na základe podpísanej Zmluvy o spolupráci medzi Mestom Šaľa a SAMSUNG Galanta, občianske združenie a z vlastných zdrojov mesta Šaľa.

Dodávateľ na základe VO

MTM Plast s. r. o., Hlavná 2186/73A, Šaľa

 

Tento projekt sa uskutočnil

 

vďaka finančnej podpore

 

SAMSUNG Galanta, občianske združenie“