Domov   >  Čas a my
publikované: 29.09.2022 - 14:20  //  aktualizácia: 29.09.2022 - 14:28  //  zobrazené: 3533

Výstava v kaštieli - Pomáhať, chrániť a zachraňovať!

Medzinárodná konferencia a vernisáž výstavy „Pomáhať, chrániť a zachraňovať!“

Štátny archív v Trnave, pracovisko Archív Galanta so sídlom v Šali, už tradične organizuje začiatkom septembra medzinárodnú konferenciu, v rámci ktorej otvára pre verejnosť výstavu. Tentokrát podujatie dostalo názov „Pomáhať, chrániť a zachraňovať!“.  Hlavným cieľom podujatia bolo prostredníctvom archívnych dokumentov a ich výskumom poukázať na nezištnú spoluprácu viacerých národností regiónu Matúšovej zeme a Žitného ostrova. Budovaním zdravotníckych, policajných a hasičských inštitúcii sa vytvárala pevná pôda pre všeobecný rozvoj regiónu. Konferencia sa konala 9. septembra 2021 a  bola zorganizovaná v konferenčnej sále Štátneho archívu v Šali.

Konferenciu a výstavu s rovnomenným názvom finančne podporilo Mesto Šaľa, Fond podpory kultúry národnostných menšín a Nitriansky samosprávny kraj. Medzi partnerské organizácie patrili: Vlastivedné múzeum v Galante, Mestské múzeum v Seredi a Policajné múzeum v Bratislave a sponzorsky podujatie podporila Coop Jednota Galanta a viacerí podnikatelia zo Šale, Trstíc a z Tešedíkova.

Účastníkov konferencie, prednášajúcich a hostí privítala úvodným slovom vedúca archívu Mgr. Judita Szekeresová Kovácsová, PhD. Po nej vyslovil svoju vďaku archívu primátor mesta Mgr. Jozef Belický a zdôraznil potrebu historickej pamäti, a tiež vyslovil vďaku silovým zložkám, ktoré pracujú pre dobro ľudí. Na jeho slová nadviazala  riaditeľka Štátneho archívu v Trnave PhDr. Júlia Ragačová, ktorá spomenula, že Štátny archív v Trnave a jeho pracoviská sa snažia tento rok o organizovanie takých podujatí, ktoré poukazujú na prácu organizácií, ktoré od nepamäti cielene pomáhajú a chránia ľudí. 

            Medzinárodná konferencia bola rozdelená do dvoch blokov, odzneli prednášky odborníkov zo Slovenska, Česka a Maďarska. V rámci nej sa účastníci konferencie dozvedeli mnohé nové poznatky k danej problematike. Všetky príspevky bude  možné prečítať v zborníku, ktorý štátny archív chystá vydať ešte v tomto roku. 

Po slávnostnom obede o 13.30 h bola otvorená výstava s rovnomenným názvom. Prehliadka a prezentácia výstavy bola pod vedením vedúcej archívu.

Výstava prezentuje osobnosti a dejinné udalosti týkajúce sa rozvoja zdravotníckych inštitúcií, hasičských a policajných zborov v minulosti v regióne okresov Dunajská Streda, Galanta a Šaľa. Prezentovaná výstava je koncipovaná tematicky a rozdelená na tri časti. Je postavená na základe chronologického sledu udalostí.

Prvá časť výstavy je venovaná zdravotníctvu – dejinám od počiatkov až po súčasnosť. Prezentuje rôzne významné osobnosti z regiónu Matúšovej zeme a Žitného ostrova. Predstavuje históriu nemocníc daného regiónu, ale aj iných zdravotníckych inštitúcií, napríklad lekární.

Druhá časť výstavy sa zaoberá problematikou hasičstva. Táto časť výstavy je venovaná aj na počesť samotného hasičstva. Predstavuje históriu a prácu jednotlivých dobrovoľných hasičských spolkov regiónu, ale aj mnohé pohromy, a iné udalosti, keď dané zložky museli pri pomoci zasiahnuť nezištne, aj na úkor svojho zdravia a života. Tretia – posledná časť je venovaná zložkám riadiacim bezpečnosť – četníctvu, žandárstvu, a aj polícii.  

Výpovednú hodnotu výstavy znásobuje aj to, že okrem archívnych dokumentov pochádzajúcich z fondov Štátneho archívu v Trnave pracovisko Archív Galanta so sídlom v  Šali, sú na výstave prezentované aj materiály prepožičané z Vlastivedného múzea v Galante, Mestského múzea v Seredi a Policajného múzea v Bratislave, a tiež zo súkromných rodinných zbierok . Výstava bude otvorená do 30. júna 2023.

Touto cestou si dovoľujeme srdečne pozvať všetkých nadšencov histórie na prehliadku našej výstavy.

 

Mgr. Judita Szekeresová Kovácsová, PhD

 

Fotografie Roman Hatala