Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 15.08.2023 - 10:20  //  aktualizácia: 15.08.2023 - 10:21  //  zobrazené: 771

Komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pozýva

Pozývam Vás na 5. zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsZ v Šali,  ktoré sa bude konať dňa 21. 08. 2023 (pondelok) o 15,30 h v zasadačke na I. poschodí v budove Mestského úradu v Šali.

Program:


1. Otvorenie

2. Bytové otázky –  obsadenie uvoľneného 3-izbového bytu č.8 na prízemí, na ul. Rímska 2137/1

3. Rôzne

4. Záver

Šaľa, 15.08.2023

    Peter Hlavatý  

 predseda komisie