Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 04.09.2023 - 10:34  //  aktualizácia: 04.09.2023 - 10:35  //  zobrazené: 559

Pozvánka na komisiu kultúry a cestovného ruchu pri MsZ

Pozývam Vás na zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu pri MsZ, ktoré sa uskutoční dňa 
05. septembra 2023 (utorok) o 16,00 hodine v Dome kultúry v Šali, zasadačka č. 212.

 

1.    Otvorenie
2.    Zhodnotenie kultúrno – spoločenských akcií počas leta 2023
3.    Plánované kultúrno-spoločenské podujatia od 04.09.2023  do 10.10.2023
4.    Správa Mesto kultúry 2024 - Roman Hatala
5.    Návrh na stanovenie termínov rokovania komisie kultúry a cestovného ruchu
6.    Vyhodnotenie účasti členov komisie za 1 polrok 2023
7.    Rôzne
8.    Záver

 

Prizvaní:
-    Ing. František Botka, vedúci MsKS
-    Ing. Martina Čižmáriková, ref. pre kultúru a šport
-    Roman Hatala a projektový tím T.W