Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 04.09.2023 - 15:27  //  aktualizácia: 04.09.2023 - 15:27  //  zobrazené: 555

Komisia školstva pri MsZ V Šali pozýva

Pozývam Vás na zasadnutie Komisie školstva  pri MsZ v Šali,  ktoré sa uskutoční

12.09. 2023 ( utorok ) o 15.30 hod.

vo veľkej zasadačke na 1. poschodí MsÚ

Program zasadnutia:

  1. Otvorenie, privítanie členov KŠ
  2. Informácia o organizačnom a personálnom zabezpečení škôl  na začiatku šk. r. 2023/2024
  3. Informácia o školských aktivitách v čase letných prázdnin
  4. Aktuálne informácie
  5. Rôzne
  6. Diskusia
  7. Záver

              S pozdravom

V Šali, 04.09. 2023 

 

Miloš Rehák, v. r. 

predseda KŠ