Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 20.11.2023 - 08:37  //  aktualizácia: 20.11.2023 - 08:38  //  zobrazené: 524

Pozvánka na zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti

Pozývame Vás na zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti, ktoré sa uskutoční 21.11.2023 (utorok) o 15:30 hod. v malej zasadačke na MsÚ Šaľa.

   

Program:

  1. Úvod
  2. Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa
  3. Vyhodnotenie jesenného upratovania
  4. Dodržiavanie VZN, ktorým sa ustanovujú podrobnosti súvisiace s držaním psov
  5. PHSR mesta Šaľa na roky 2023-2030
  6. Rôzne
  7. Záver

                                                                                                                 RSDr. Peter Gomboš, v. r.

                                                                                                                      predseda komisie

Prizvaní:

Ing. Petronela Vižďáková – referent životného prostredia

Mgr. Peter Krokavec - náčelník MsP Šaľa