Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 05.02.2024 - 10:27  //  aktualizácia: 05.02.2024 - 10:28  //  zobrazené: 472

Pozvánka na zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky

Pozývam Vás na 10. zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsZ v Šali,  ktoré sa bude konať dňa 12. 02. 2023 (pondelok) o 15,30 h v zasadačke na I. poschodí v budove Mestského úradu v Šali.

Program:


1. Otvorenie
2. Vyhodnotenie plnenia uznesení
3. Bytové otázky
4. Rôzne
5. Záver

 

 

 

 

 

 

 

 

Šaľa, 05.02.2024

 

Peter Hlavatý    predseda komisie