Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 05.02.2024 - 10:32  //  aktualizácia: 05.02.2024 - 10:33  //  zobrazené: 445

Pozvánka na komisiu kultúry a cestovného ruchu pri MsZ

Pozývam Vás na zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu pri MsZ, ktoré sa uskutoční dňa 6. februára 2024 (utorok) o 16:30 h v DK Šaľa, zasadačka č. 212.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Plánované kultúrno-spoločenské podujatia od 6.2.2024 do 11.3.2024
 3. Vyhodnotenie návštevnosti kina DK Šaľa za IV. štvrťrok
 4. Vyhodnotenie činnosti Kultúrneho strediska Večierka za IV. štvrťrok
 5. Vyhodnotenie činnosti Kultúrneho domu Veča za IV. štvrťrok
 6. Vyhodnotenie činnosti Mestskej knižnice Jána Johanidesa za IV. Štvrťrok
 7. Návrh na doplnenie sekcie na webe mesta Šaľa: Tvorivý čin roka pre oblasť kultúry
 8. Informácia o Výzve na predkladanie návrhov na ocenenie Tvorivý čin roka pre oblasť kultúry za rok 2023
 9. Informácia o výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Šaľa        v oblasti kultúry
 10. Vyhodnotenie plnenia Koncepcie rozvoja kultúry za rok 2023
 11. Rôzne  
 12. Záver

 

Prizvaní:

 

-      Ing. František Botka, vedúci MsKS

-      Ing. Martina Čižmáriková, ref. pre kultúru a šport

 

Šaľa, 30.1.2024

Marek Molnár

    predseda komisie