Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 04.11.2020 - 13:29  //  aktualizácia: 04.11.2020 - 13:29  //  zobrazené: 319

Komisia mládeže a športu pri MsZ V Šali pozýva

P O Z V Á N K A

 

Pozývam Vás na zasadnutie Komisie mládeže a športu pri MsZ v Šali, ktoré sa uskutoční
dňa 9. 11. 2020 (pondelok) o 17,00 hodine v kongresovej sále na Mestskom úrade v Šali.

 

Program:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Koncepcia rozvoja športu v meste Šaľa na roky 2020 - 2025
  4. Rôzne
  5. Záver

 

 

Peter Szalay

     predseda komisie

 

Za správnosť: Ing. Martina Čižmáriková

                          tajomníčka komisie