Domov   >  Projekty EÚ
publikované: 30.11.2020 - 12:30  //  aktualizácia: 30.11.2020 - 12:31  //  zobrazené: 1341

Oprava vstupu do kaštieľa

Názov projektu

Oprava vstupu do kaštieľa

Číslo zmluvy

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov (naše č. 436/2020) grantová zmluva, poskytovateľ: Občianske združenie JUVAMEN, Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, IČO: 31 812 775

zverejnená na:

https://sala.sk/data/esam/ico/f13174-1.pdf

Forma podpory:

grant - bežné výdavky

Prijímateľ

Mesto Šaľa

Začiatok realizácie aktivít projektu

2020

Ukončenie realizácie aktivít projektu

2020

Schválený príspevok

5 000 EUR

Celkové náklady  podľa výsledku VO

5 183,89 EUR

 

Obsah projektu

Premetom projektu bola obnova vstupu do renesančného kaštieľa v meste Šaľa.  Kaštieľ je jednou z najvýznamnejších pamiatok na území mesta. Jeho história siaha do druhej polovice 16. až prvej polovice 17. storočia. Vznikol ako verná kópia renesančného zámku rodu Thurzovcov v Bytči, pričom svoj renesančný vzhľad a podobnosť s Bytčianskym si zachoval dodnes. Budova v priebehu svojho vývoja slúžila na rôzne účely (sídlila v nej napr. četnícka stanica) v súčasnosti v objekte sídli Štátny archív v Nitre, pracovisko Šaľa. Je to národná kultúrna pamiatka.

Vchod do kaštieľa bol zrekonštruovaný v roku 2013 v rámci projektu „Revitalizácia verejných priestranstiev centrálnej mestskej zóny – Šaľa“

avšak v súčasnosti už bolo potrebné tento vstup znovu obnoviť nakoľko sa na ňom podpísali aj poveternostné podmienky a drevo, z ktorého bol vyhotovený vstup bolo už v zlom technickom stave. Nový povrch vstupu má ochrániť do budúcna spodné konštrukcie mostíka.  

Dodávateľ na základe prieskumu

newface, s.r.o.

Račianska 88B, 831 002 Bratislava

IČO: 46 098 488

Dodanie nového povrchu s montážou a opravou dreveného vstupu do budovy kaštieľa v Šali