Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 12.03.2021 - 11:47  //  aktualizácia: 12.03.2021 - 11:47  //  zobrazené: 312

Komisie Územného plánovania výstavby a dopravy pozýva

Pozývam Vás na zasadnutie Komisie Územného plánovania výstavby a dopravy, 
 
ktoré sa uskutoční vo štvrtok 18.3.2021  o 16.30 hod v kongresovej sále  Mestského úradu v Šali.
 
Program:
 
1/ Prerokovanie materiálov do  MsZ (výber vecne príslušných tém)
2/ Parkovanie v meste
3/ Oprava miestnych komunikácií 
4/ Voľné témy podľa návrhu členov komisie a diskusia
 
 
 
Ing. Róbert Andráši
Predseda Komisie