Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 25.03.2021 - 16:34  //  aktualizácia: 25.03.2021 - 16:35  //  zobrazené: 272

Komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsZ v Šali pozýva

P O Z V Á N K A

 

Zvolávam 2. zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsZ                     v Šali,  ktoré sa bude konať dňa 30. 03. 2021 (utorok) o 15, 15 h v kongresovej sále             na prízemí v budove Mestského úradu v Šali.

 

Program:

  1. Otvorenie
  2. Vyhodnotenie plnenia uznesení
  3. Bytové otázky
  4. Rôzne
  5. Záver

 

 

 

 

 

MUDr. Jozef Grell  v. r.

                                                                                                                predseda komisie