Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 08.04.2021 - 09:31  //  aktualizácia: 09.04.2021 - 13:34  //  zobrazené: 452

Určenie miesta a času zápisu do 1. ročníka ZŠ v Šali

V apríli sa uskutoční zápis do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2021/2022 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa nasledovne:

 

ZŠ s MŠ, Bernolákova 1, Šaľa                  od  12.04. 2021  do  14.04. 2021

                                                                     elektronickou formou

                                                                     od 12.04. 2021 do 14.04.2021 - osobne

                    v čase od 14:00 hod.  do 16:00 hod. v budove ZŠ

 

ZŠ J. Hollého, Hollého 48, Šaľa               od  12.04. 2021  do  14.04. 2021

                                                                     elektronickou formou

                                                                     od 12.04. 2021 do 14.04.2021 - osobne

                      v čase od 13:00 hod.  do 16:00 hod. v budove ZŠ  

                                                               

ZŠ s MŠ  J. Murgaša, Horná 22, Šaľa     od  12.04. 2021  do  14.04. 2021

                                                                     elektronickou formou

                                                                     od 12.04. 2021 do 14.04.2021 - osobne

            v čase od 13:00 do 16:00 hod. v budove ZŠ

                                                                                                                           

ZŠ J. C. Hronského, Krátka 2, Šaľa        od 12.04. 2021  do  14.04. 2021

                                                                    elektronickou formou                                                                    

                                                                    od 12.04. 2021 do 14.04.2021 - osobne

                  v čase od 13:00 hod.  do 15:30 hod. v budove ZŠ

                                                               

ZŠ Ľ. Štúra, Pionierska 4, Šaľa               od 12.04. 2021  do  14.04. 2021

                                                                     elektronickou formou

                                                                     od 12.04. 2021 do 14.04.2021 - osobne

                     v čase od 13:00 hod.  do 15:00 hod. v budove ZŠ 

                                                               

ZŠ s MŠ P. Pázmánya s VJM, Pázmaňa 48, Šaľa  od 12.04. 2021  do  14.04. 2021 

                                                                     elektronickou formou                                                                   

                                                                     od 12.04. 2021 do 14.04. 2021 - osobne

                   v čase od 13:00 hod.  do 15:00 hod. v budove ZŠ,

                                                                    resp. vo vopred dohodnutom termíne                                                                

Zápisy budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí, s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení. Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie  vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.