Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 21.04.2021 - 10:39  //  aktualizácia: 21.04.2021 - 10:40  //  zobrazené: 173

KOMISIA ŠKOLSTVA pri MsZ v ŠALI pozýva

KOMISIA ŠKOLSTVA pri MsZ v ŠALI

 

 

 

                                                                                            Členovia Komisie školstva

                                                                                            pri MsZ v Šali

 

                                                                                    

 

                                                                                                      

 

 

 

 

Vec: Pozvánka na zasadnutie

 

Pozývam Vás na zasadnutie Komisie školstva  pri MsZ v Šali,  ktoré sa uskutoční

 

28.04. 2021 ( streda ) o 16.00 hod.

v kongresovej sále MsÚ na prízemí

 

 

 

Program zasadnutia:

 

  1. Otvorenie
  2. Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ....
  3. Plán kontrolnej činnosti na rok 2021
  4. Informácia o zápise do 1. ročníka ZŠ
  5. Informácia o príprave zápisu do MŠ
  6. Informácia o príprave zápisu predškolákov do MŠ
  7. Aktuálne informácie
  8. Záver

 

 

              S pozdravom

 

 

 

 

 

V Šali, 19.04. 2021                                                                          Ing. Marián Krištof, v.r.                                                                                                                                  predseda KŠ