Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 20.01.2022 - 15:01  //  aktualizácia: 20.01.2022 - 15:01  //  zobrazené: 371

Komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsZ v Šali pozýva

P O Z V Á N K A

 

Zvolávam 8. zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsZ                     v Šali,  ktoré sa bude konať dňa 25. 01. 2022 (utorok) o 15, 15 h v zasadačke na prvom poschodí v budove Mestského úradu v Šali.

 

Program:

  1. Otvorenie
  2. Vyhodnotenie plnenia uznesení
  3. Bytové otázky
  4. Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Šaľa na roky   2018 – 2022 k 31. 12. 2021
  5. Rôzne
  6. Záver

 

 

 

 

 

MUDr. Jozef Grell  v. r.

                                                                                                                predseda komisie