Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 22.06.2022 - 13:40  //  aktualizácia: 22.06.2022 - 13:41  //  zobrazené: 192

Pozvánka na zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti

Pozývame Vás na zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti, ktoré sa uskutoční 28.6.2022 (utorok) o 16:30 hod. v malej zasadačke na MsÚ Šaľa.

   

Program:

  1. Úvod
  2. Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa - MsP  
  3. Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa – OR PZ
  4. Príprava jesenného upratovania
  5. Rôzne
  6. Záver

                                                                                                                 RSDr. Peter Gomboš, v. r.

                                                                                                                      predseda komisie

Prizvaní:

Mgr. Peter Krokavec - náčelník MsP Šaľa

mjr. Mgr. Peter Áč – riaditeľ OR PZ v Šali