Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 26.04.2022 - 08:12  //  aktualizácia: 26.04.2022 - 08:12  //  zobrazené: 996

Aké kroky podniklo mesto Šaľa na to, aby zmiernilo takýto extrémny nárast cien tepla?

číslo: I13/2022

Požadované informácie citujeme:

„Dobrý deň, na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám žiadam informácie od mesta Šaľa ako vlastníka / spoločníka mestskej spoločnosti MeT Šaľa, ktoré vo valnom zhromaždení zastupuje primátor mesta, jedným z konateľov je mestský poslanec a predsedom dozornej rady je iný mestský poslanec, v súvislosti so zdražením tepla od 1.1.2021 o 41,1%.

Konkrétne ma zaujíma:

  1. Aké kroky podniklo mesto Šaľa na to, aby zmiernilo takýto extrémny nárast cien tepla?    Pre ilustráciu, v Humennom mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie distribučnej ceny tepla, v Nitre vedenie mesta avizovalo rozhodnutie/návrh na dozornej rade na dodávku tepla v roku 2022 bez zisku.

  1. Analyzovalo mesto príčiny takéhoto drastického navýšenia cien tepla v porovnaní so zvyškom Slovenska? Pre ilustráciu, podľa správy URSO, spoločnosti ktoré nakúpili plyn
    v čas, zvyšovali ceny v priemere o necelých 8%. Spoločnosti, ktoré nakupovali plyn neskoro, zvýšili ceny tepla v priemere o 24%. V Šali došlo k nárastu o 41,1%.

  1. Ak je hlavným dôvodom nárastu ceny tepla neskorý nákup plynu, prípadne manažérske zlyhania, vyvodilo mesto/bude mesto ako vlastník/spoločník vyvodzovať zodpovednosť za tento stav?“

Sprístupnené informácie:

  1. Cena tepla pre výrobcov tepla sa stanovuje podľa vyhlášky URSO a každý výrobca tepla má svoje špecifiká, ktoré sa zohľadňujú pri určovaní ceny. Preto nie je možné porovnávať ceny tepla, ale pre ilustráciu ako vidieť v zverejnených cenách tepla na stránke ÚRSO, spomenuté spoločnosti majú cenu tepla na rok 2022 prepočítanú na jednozložkovú cenu oveľa vyššiu ako spoločnosť MeT Šaľa, spol. s r. o. (príloha č. 1).
  2. Mesto Šaľa nemá k dispozícii spomínanú správu URSO a nevie posúdiť relevantnosť uvádzaných údajov. Pre objektívne posúdenie nárastu cien tepla jednotlivých teplárenských spoločností je potrebné porovnať si ceny tepla zverejnené na stránke ÚRSO (príloha č. 2). 
  3. Zvýšená cena tepla nie je len z dôvodu zvýšenia cien vstupných energií ale aj investíciami, ktoré spoločnosť MeT Šaľa, spol. s r. o. realizuje pre dosiahnutie efektívnejšej výroby a rozvodu tepelnej energie. 

Prílohy:

  • Ceny tepla 2022 – tabuľka č. 1 – príloha č. 1
  • Ceny tepla 2022 – tabuľka č. 2 – príloha č. 2

Prílohy

Ceny tepla 2022_tab2

(pdf - 436.5 kB)
Ceny tepla 2022_tab1

(pdf - 130.44 kB)