Domov   >  Čas a my
publikované: 10.07.2017 - 08:12  //  aktualizácia: 10.07.2017 - 14:40  //  zobrazené: 7816

Ako Šaľania hľadali stratenú Neandertáliu

Významný francúzsky historik Pierre Larousse vo svojej Encyklopédii pravekého umenia uvádza názov Šaľa, dokonca dva razy. Nie je to náhoda, je to svedectvo o sláve šalianskej čelovej kosti.

O jej slávu sa postaral svetom uznávaný český historik a antropológ Emanuel Vlček. Spracoval nielen výliatok lebky neandertálca z Gánoviec neďaleko Popradu, ale aj nálezy zo Šale, ktoré sú minimálne európskym unikátom.
 

Ako to bolo s nájdenými kosťami?


Písal sa rok 1961,keď Jozef Syrový,vtedy vojak základnej služby, pri kúpaní vo Váhu našiel kus lebky, zobral ju domov, chcel si z nej urobiť popolník. Odcestoval, lebku nechal doma. Tam ju pri návšteve otca Syrového zazrel pán Čerňanský, známy ako Vilibáči, vášnivý rybár, ochotník a figliar, vypýtal si časť lebky, ukázal ju dr. Czellárikovi, ten o náleze informoval Archeologický ústav v Nitre, odtiaľ sa dostala k E. Vlčekovi. Ten ju preskúmal a zistil, že je to časť lebky neandertálca. Druhý neandertálsky nález  na Slovensku, po Gánovciach.

Pán Syrový hovorí, že lebku našiel na pravom brehu Váhu, asi 3 km pod mostom, pôvodne sa hovorilo o inom mieste nálezu.

Tento nález povzbudil aj členov archeologického krúžku pri terajšom centre voľného času, vedeli, kde majú hľadať. Predpokladali, že nálezov by mohlo byť viac.

A stalo sa. Na ľavom brehu Váhu pri Cigánskej pažiti nad lodenicou našiel 7. júla 1993 Igor Mihálik ľavú temennú kosť-časť starobylej lebky. Pri náleze bol aj Zoltán Vozák, ten hľadal ďalej a 3.decembra 1995 našiel ľavú polovicu čelovej kosti s mohutným nadočnicovým oblúkom. Tento nález presne zapadal do predtým objavenej temennej kosti. Mohli by sme povedať zázrak. Náhoda?

Nie, je to ,,doklad o jestvovaní stratenej Neandertálie, o neandertálskych príbytkoch kdesi nablízku, o  dávno vyhasnutých ohniskách, ktoré azda vyzradí nenápadný uhlík? To by už bol naozaj unikát...“ – píše Pavel Dvořák v knihe Stopy dávnej minulosti.

Šalianske objavy nemajú na Slovensku obdobu, sú to európske unikáty. Neandertálci obývali obrovské územia Európy, Ázie i Afriky, žili aj na Slovensku. Najstaršie pamiatky o ich živote sú staré 200 tisíc rokov, najmladšie 30 tisíc.

Šaľa tak prispela do pokladnice svetových dejín. A zásluhou činnosti archeologického krúžku. Presvedčí vás o tom aj stála expozícia v priestoroch centra voľného času.

Július Morávek

 

 Sledujte nás aj na Facebook/MESTO ŠAĽA. Staňte sa členom oficiálnej skupiny Mesta Šaľa.  Kliknite si sem:https://www.facebook.com/groups/327353394042257/