Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 23.08.2018 - 10:26  //  aktualizácia: 27.05.2021 - 08:03  //  zobrazené: 39781

Aktualizovaný poradovník na mestské byty je zverejnený

Aktualizovaný zoznam žiadateľov na mestské nájomné byty nájdete na webovej stránke mesta:

https://sala.sk/clanok/sprava-najomnych-bytov

Aktualizovaný zoznam schválila komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky na svojom pondelkovom zasadnutí, 20. augusta 2018. Zoznam je schválený, no niektoré údaje, ktoré uviedli žiadatelia v žiadostiach budú ešte raz preverené v aktuálnom termíne pridelenia bytov. Žiadatelia budú v najbližšom čase listom informovaní o ďalšom postupe. Dôležitou informáciou je aj to, že v prípade pridelenia bytu v bytovom dome S1 a S2 na Kráľovskej ulici budú musieť potenciálni nájomníci zložiť zábezpeku vo výške 6-mesačného celkového nájomného, to znamená, že nájomné vrátane energií.

Prílohou listu bude aj čestné vyhlásenie, ktorým žiadateľ potvrdí, že nie je nájomcom mestského či obecného bytu. Dôvodom je, že žiadateľ, resp. užívateľ nájomného bytu nemôže využiť dvakrát túto formu pomoci štátu na bývanie. Čestné vyhlásenie bude potrebné zaslať naspäť do 15 dní odo dňa doručenia, správca bytov ich plánuje rozosielať koncom augusta. V posledných dňoch sa uvoľnilo zopár mestských nájomných bytov aj v iných lokalitách mesta, na Rímskej a Hlavnej ulici, v najbližšom čase budú pridelené aj tie.

 

(ek)