Domov   >  Projekty EÚ
publikované: 22.11.2020 - 16:29  //  aktualizácia: 22.11.2020 - 16:31  //  zobrazené: 1321

Bezpečné športovanie – dotácia NSK 2020

 

Názov projektu

Bezpečné športovanie

Číslo zmluvy

Zmluva č 566/2020 (1807/2020/ OKaŠ) o poskytnutí dotácie naše číslo 463/2020 na podporu športu v zmysle VZN NSK č. 2/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu NSK na podporu kultúry a športu v znení neskorších zmien, podpísaná 8.10.2020, zverejnená tu:

https://sala.sk/data/esam/ico/f13267-1.pdf

Program

ÚNSK – dotácie na podporu športu

Spolufinancovaný z

Nitrianskeho samosprávneho kraja

Forma dotácie:

bežné výdavky

Prijímateľ

Mesto Šaľa

Začiatok realizácie aktivít projektu

2020

Ukončenie realizácie aktivít projektu

2020

Schválená dotácia

1037 EUR

Celkové náklady na projekt žiadosti

3360 EUR (2 ks defibrilátorov)

Celkové náklady na projekt podľa výsledku VO

5454 EUR (3 ks defibrilátorov a 3 skrinky),

z toho 2 ks defibrilátorov v sume 3396 EUR

Očakávania a význam

  • utváranie podmienok na rozvoj športu pre všetkých na území NSK
  • podpora prevádzkovania športovej infraštruktúry v NSK

Obsah projektu

Mesto Šaľa je často vnímané aj ako mesto športu, funguje tu vynikajúca ženská aj mužská hádzaná vrátane prípraviek, ale aj futbal, športová streľba či iné športy. Športová hala ale aj futbalový štadión sú permanentne obsadené. Amatérsky šport detí, mládeže aj dospelých je našťastie aktívny. Športové aktivity sú však miestami spojené aj so zraneniami. Pre zabezpečenie vhodných podmienok pre šport vzišla od zástupcov športovcov požiadavka na vytvorenie podmienok pre bezpečné športovanie, ktorá bola odprezentovaná na mestskom zastupiteľstve, aby boli zakúpené 2 automatické prenosné defibrilátory (AED). Vďaka umiestneniu AED v priestoroch športovísk resp. v ich blízkosti sa môže v prípade náhleho zlyhania srdca výrazne zvýšiť šanca postihnutého na prežitie. AED je nenahraditeľným pomocníkom v športových halách či iných športoviskách, bude k dispozícii pri amatérskych regionálnych súťažiach pre všetkých domácich aj hosťujúcich hráčov aj divákov a môže ho využívať aj mestská polícia pri svojich zásahoch.

Ide o zdravotnícky prístroj, ktorý pomáha poskytnúť prvú pomoc tým, že pomocou elektrického výboja je schopný obnoviť správny srdcový rytmus. Prístroj má jednoduché používanie. Všetko je riadené povelmi. Stačí pacientovi priložiť na hrudník defibrilačné elektródy. Sám analyzuje pacientov stav a v prípade potreby použije elektrický výboj. Zrozumiteľné a jednoduché pokyny vydávané prístrojom umožnia použiť ho rýchlo a účinne. Prístroj je určený aj pre laikov, vydáva hlasové povely v slovenskom jazyku. 

Mesto v rámci tohto projektu zakúpilo celkom 3 ks defibrilátorov, jeden je umiestnený v mestskej športovej hale, druhý na futbalovom štadióne  a tretí financovaný mimo projektu z vlastných zdrojov, avšak obstaraný spoločne mesto umiestnilo na Mestskú políciu Šaľa. V rámci dodania AED bolo realizované zaškolenie zástupcov objektov, v ktorých AED sú umiestnené.

Dodávateľ na základe VO

PHARMACARE SLOVAKIA, s.r.o.

Cabaj 504, 95117 Cabaj – Čápor, IČO:36246590

Dodané prístroje:

3 ks AED PowerHeart G5,

3 ks skrinka na stenu AIVIA 100 s automatickým alarmom

 

PROJEKT JE

 

REALIZOVANÝ S FINANČNOU PODPOROU NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA