Domov   >  Zaujímavosti
publikované: 20.05.2016 - 14:20  //  aktualizácia: 23.05.2016 - 07:26  //  zobrazené: 3415

Chceme, aby boli kienti spokojní

Rozhovor s PhDr.Jankou Hušvétyovou, riaditeľkou novovybudovaného Domova dôchodcov v Šali

Budova má kapacitu 80 lôžok, z toho 20 je určených pre klientov, ktorí potrebujú opateru (Zariadenie s opatrovateľskou službou) a 60 je vyčlenených pre Zariadenie pre seniorov. PhDr. Janka Hušvétyová tvrdí, že jej prioritou  sú spokojní klienti. Služby zariadenia zakladajú na ľudskosti, vľúdnosti a trpezlivosti. Seniorom chcú vychádzať v ústrety vo všetkom. Od júna pre nich dokonca plánujú bohoslužby priamo v zariadení.


Ešte pred dokončením a spustením do prevádzky sa na rôznych fórach viedli polemiky  o kapacite zariadenia.  Ako to vidíte teraz, niekoľko týždňov od sprevádzkovania domova dôchodcov? Aký máte momentálne počet klientov?
Prvých päť dôchodcov sme prijali 6.apríla, momentálne máme 45 klientov, ďalší sú v procese prijímania.  Piati čakajú na právoplatné rozhodnutie o odkázanosti, následne budú prijatí u nás aj tí. Voľných miest máme tým pádom ešte desať v zariadení pre seniorov a ďalších desať ostáva voľných v zariadení s opatrovateľskou službou.

Myslíte si,  že o rok – o dva bude kapacita zariadenia postačujúca?

Domov dôchodcov bol postavený podľa projektu, financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu.  A my by sme mali zameranie projektu dodržať.  Teraz, po pár týždňoch vidíme, že by sme možno potrebovali navýšiť kapacitu Zariadenia pre seniorov. Chceme zistiť  či by sme ho  čiastočne vedeli dať preklasifikovať, aby teda bolo k dispozícii viac lôžok v tomto zariadení.

Klienti sú zo Šale alebo máte záujemcov aj z regiónu?

Prevažne zo Šale. Sú  tu však aj klienti z okolia. Nie je podmienkou, aby bol klient zo Šale.

Ako sú riešené ubytovacie priestory? Máte kategorizované ubytovanie alebo všetky izby sú rovnako štandardné.  Je vybavenie závislé od mobility klienta?

Máme 80 lôžok, z toho 20 je vyčlenených pre klientov, ktorí potrebujú opatrovateľskú službu. Izby máme rozčlenené. Jednoizbových lôžok máme celkom šesť. Ostatné sú dvojlôžkové izby. Spodné poschodie je určené pre mobilných a sebestačných klientov. Každá izba na spodnom poschodí má vlastné sociálne zariadenie. Na hornom poschodí sú ubytovaní  imobilní klienti, na týchto izbách sociálne zariadenia nie sú. WC a sprchy majú spoločné, a sú špeciálne upravené.  Personál pri hygienických činnostiach musí pomáhať  nevládnym klientom.  Projektanti brali do úvahy, že niektorí klienti budú na vozíčku.  Priestorovo sú izby rozmanité.

Od čoho sa odvíjajú mesačné poplatky?

Pri jednolôžkových izbách si klienti musia priplatiť za nadštandard.  Tieto izby sú drahšie o 50€. Napriek tomu je veľký záujem o takéto izby. Dvojlôžkové izby sú cenovo rozčlenené. Poplatky sa odvíjajú aj od veľkosti  izby.  Cenník je stanovený všeobecne záväzným nariadením, ktoré schválilo mestské zastupiteľstvo. Úhrada je u každé klienta iná. Závisí už od spomínaného ubytovania, ale aj jeho odkázanosti na obslužné činnosti.  V dvojlôžkovej izbe sa cena pre klienta pohybuje od 370 do 410 Eur. Naše ceny sú oproti  podobným súkromným zariadeniam prijateľnejšie.

Ako ste na tom s personálom a jeho motiváciou?

Momentálne máme 23 zamestnancov. Stále to nie je plný stav.  Plánovaných máme 40 pracovných miest. Personál dopĺňame priebežne, podľa počtu ubytovaných klientov. Zamestnávame diplomované sestry, zdravotné asistentky aj opatrovateľky. Všetky majú príslušné vzdelanie. Opatrovateľky majú potrebný kurz a pri nástupe dbáme na to, aby mali aj prax. Sme rozpočtová organizácia zriadená mestom. Platy sú preto tabuľkové. Je tam však motivačná zložka - osobný príplatok.


Činnosť Domova dôchodcov prioritne zrejme vymedzuje legislatíva. Máte čo ponúknuť aj niečo „navyše“ oproti iným podobným zariadeniam v okolí? Je niečo, čo by iné zariadenia tomu vášmu mohli závidieť?
Fyzioterapeutický pavilón. Chceme v ňom poskytovať  masáže a  vodoliečbu. Máme prístroje aj na poskytovanie elektroliečby.  Takéto zariadenia sú aj v rehabilitačných oddeleniach nemocníc. Máme na to vyškolený  personál.  Momentálne tieto služby nevieme prevádzkovať.  Rehabilitačné pracovisko budeme musieť dať najprv zaradiť do siete zdravotníckych zariadení. Bude to vlastne ako ambulancia. Usilovne na tom pracujeme, aby to bolo čím skôr.  Musíme podpísať zmluvu s poisťovňou.  Máme indície, že rehabilitačné služby v Šali nie sú kapacitne postačujúce. Tieto procedúry teda chceme ponúknuť aj verejnosti. Pre klientov zatiaľ využívame aspoň telocvičňu.  Do budúcnosti chceme zakúpiť aj prístroj stimulujúci mobilitu klienta.

Ako by ste zhodnotili doterajšiu činnosť zariadenia? Sú klienti spokojní s vašimi službami?

Robíme všetko pre to aby boli klienti spokojní.  Čo sa týka stravy, naozaj sa snažíme o pestrosť.  Do nového zariadenia prišli noví klienti, nový personál. Všetko zabiehame. Verím, že to najťažšie obdobie máme za sebou. Teší ma, že klienti sa zabývali, začínajú sa spoznávať a vytvárajú skupinky. Čaká nás ešte veľa práce.  Som optimistka. Teším sa, že sa mestu toto zariadenie podarilo sprevádzkovať. Ďakujem všetkým, ktorí sa na tom podieľali.  

Mgr. Miroslav Demín