Domov   >  Projekty EÚ
publikované: 25.09.2023 - 09:49  //  aktualizácia: 25.09.2023 - 09:50  //  zobrazené: 643

Doplnenie prvkov drobnej architektúry na verejné priestranstvá (UNSK 2023)

Realizované s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja

 

Názov projektu

Doplnenie prvkov drobnej architektúry na verejné priestranstvá

Číslo zmluvy

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE uzatvorená v zmysle § 8 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN NSK č. 6/2023 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu všeobecného rozvoja obcí a miest na území Nitrianskeho kraja

č.721/2023 Mesto: https://www.crz.gov.sk/zmluva/8330912/

č 1650/2023 NSK: https://www.crz.gov.sk/zmluva/8322466/    

Program

ÚNSK – dotácie na podporu všeobecného rozvoja obcí a miest na území Nitrianskeho kraja

Financovaný z

Nitrianskeho samosprávneho kraja

Prijímateľ

Mesto Šaľa

Začiatok realizácie aktivít projektu

09/2023

Ukončenie realizácie aktivít projektu

12/2023

Schválená dotácia

5000 EUR

Ciele

  • Všeobecný rozvoj mesta
  • Doplnenie prvkov drobnej architektúry – smetných košov na verejné priestranstvá a tým zvýšenie čistoty a poriadku na verejných priestranstvách
  • Zvýšenie atraktivity mesta a zlepšenie podmienok zberu odpadov.
  • Zlepšenie podmienok pre život v meste
  • Eliminácia vzniku čiernych skládok na území mesta

Obsah projektu

Mesto Šaľa sa neustále snaží zlepšovať podmienky pre život v meste a rozvíjať sa. K lepšiemu životu v meste prispieva aj čistota a poriadok, ktoré tvoria základ pre spokojnosť obyvateľov aj návštevníkov. Zlepšiť kvalitu života svojich obyvateľov sa mesto snaží docieliť realizáciou dlhodobých projektov revitalizácie verejných priestorov, alebo menšími projektami s okamžitým výsledkom, ako je tento projekt. Jeho realizáciou prispejeme k úprave verejných priestranstiev doplnením prvkov drobnej architektúry pre zabezpečenie poriadku. Naším cieľom je obstarať 25 kusov vonkajších odpadkových košov, ktoré budú umiestnené na vnútornom okruhu peších trás. Na niektorých miestach takéto odpadkové koše chýbajú a  existujúce  sú  zničené vandalmi, je nutné modernizovať miesta zberu odpadkov, resp. nahradiť novými. Taktiež na frekventovaných miestach sa odpadkové koše rýchlo plnia, preto je potrebné zvýšiť ich počet. Realizáciou projektu zlepšíme podmienky pre zber odpadu z verejných priestranstiev a zamedzíme vytváraniu nelegálnych skládok, čím prispejeme k zvýšeniu čistoty a poriadku v meste a tiež k spokojnosti obyvateľov a návštevníkov.

Smetné koše budú rozmiestnenie na verejných priestranstvách a uliciach mesta.  Budú zaradené do majetku mesta ako drobný hmotný majetok.

PROJEKT JE REALIZOVANÝ S FINANČNOU PODPOROU NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA