Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 15.04.2016 - 09:23  //  aktualizácia: 15.04.2016 - 09:24  //  zobrazené: 1621

Komisia životného prostredia pozýva

Pozývame Vás na zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti, ktorá sa uskutoční dňa 19. 04. 2016  (utorok) o 16,00 hod., v zasadačke na 1. poschodí MsÚ Šaľa.

 

Program:

  1. Úvod

  2. Informácia o bezpečnostnej situácii v okrese Šaľa – prizvaný Okresný riaditeľ Policajnéhozboru – Mgr. Roman Révay

  3. Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa

  4. Informácia o koncepcii prevencie a príprava štafety „Zaplávajme spolu čo najďalej“

  5. Rôzne

  6. Záver.

 

 

 

 

                                                                                                  RSDr. Peter Gomboš, v. r.

                                                                                                      Predseda komisie