Domov   >  Čas a my
publikované: 21.11.2016 - 08:35  //  aktualizácia: 15.09.2018 - 11:16  //  zobrazené: 9486

Historické pohľadnice 3

Predstavujeme ďalší súbor historických pohľadníc Šale, zobrazujú tvár mesta v minulom storočí.

1.  Námestie sv. Juraja tak, ako ho nepoznáme. Na zábere vľavo je budova reštaurácie Galvan, socha sv. Juraja je ohradená, artézska studňa je aj napájadlom pre dobytok. Pohľadnica bola poslaná ako novoročný pozdrav 1.januára 1918.

 2. Viaczáberová pohľadnica, v strede je rímskokatolícky kostol, v hornej časti vidieť starý most, budovu okresného úradu ( autor M.M.Harminc), v spodnej časti už neexistujúca budova pošty a budova vodoregulačného družstva ( v súčasnosti  sídlo ZUŠ ).

 


3. Cestný most cez rieku Váh, zbúraný v 70. rokoch minulého storočia, keď bol postavený nový most.


4. Časť Hlavnej ulice s dominantnými budovami ( okresný úrad, kostol, štátna škola, v pozadí kaštieľ). Pohľadnica je zo 40.rokov minulého storočia.


5. Pomníky Šale. Vpravo je pomník obetiam 1. svetovej vojny, slávnostne bol posvätený a odhalený 10. novembra 1940. Na mramorových tabuliach je 145 mien Šaľanov, ktorí padli na bojiskách 1. svetovej vojny. Po 2. svetovej vojne pribudli mená obetí padlých na bojiskách ďalšej svetovej vojny.

Druhý pomník bol symbolom Maďarska ( štátna zástava a bájny vták turul),tiež bol odhalený v roku 1940, po 2. svetovej vojne bol pomník odstránený.


6. Cestný most cez rieku Váh, postavený bol v roku 1914.Pohľadnica bola použitá v roku 1936.


7. Novšia pohľadnica zo 70. rokov minulého storočia. Na pohľadnici je zobrazené nákupné stredisko LUX a bytové domy na Nešporovej ulici, ďalej Hlavná ulica a Námestie Sv. Trojice v pôvodnej podobe s budovou hotela v pozadí.


8. Štyri pohľady na Šaľu – pohľadnica zobrazuje budovu pošty, okresného úradu, vodoregulačného družstva a cestný most cez rieku Váh. Pohľadnica je z roku 1943.


9. Viaczáberová pohľadnica v hornej časti zobrazuje existujúce budovy ( štátna škola, farský úrad, kostol ), zaujímavá je artézska studňa, ktorá bola aj napájadlom pre dobytok, je to najstaršia artézska studňa v meste. V spodnej časti sú zobrazené budovy, ktoré boli zbúrané v súvislosti s výstavbou hotela a obchodného centra Jednoty. Vľavo je budova združenia remeselníkov  a živnostníkov, v 60. rokoch 20. storočia tam bolo zubné laboratórium, vpravo je budova pošty spolu s budovou, v ktorej sídlil katolícky kruh, po 2. svetovej vojne osvetové stredisko.


10. Päť záberov zobrazuje budovu štátnej školy a Harmincovu budovu ( okresný úrad ), v strede je kostol sv.Margity Antiochijskej, ďalej cestný most a kaplnka sv. Jozefa, ktorá bola postavená v roku 1702 združenými cechmi. Má rozmery 6x5 m, je zariadená aj na vysluhovanie bohoslužieb, v malej veži je aj zvon. V roku 2016 bola kaplnka zrekonštruovaná.


11. Pohľadnica je z roku 1936. Zobrazuje centrum Šale s pôvodnou podobou artézskej studne.


12. Budova štátnej ľudovej školy. Slávnostné otvorenie školy sa konalo 2. septembra 1906. Za čias Rakúsko-Uhorska sa vyučovalo v maďarskom jazyku, po 1.svetovej vojne vyučovacím jazykom bola slovenčina, v roku 1927 sa vyučovacím jazykom stala aj maďarčina. V súčasnosti v budove sídli základná škola s vyučovacím jazykom maďarským.


13. Pohľad na budovu základnej školy v 50. rokoch minulého storočia.


14. Pohľad na Hlavnú ulicu a časť Námestia Sv. Trojice. Vľavo je budova okresného úradu, vpravo rožná budova bola pôvodne krčma ( majiteľ Horváth ) so záhradnou časťou, v ďalších domoch boli obchody a slúžili aj na bývanie. V tom rade stál aj dom rodiny Feketeházyovcov, po roku 1918 v ňom bola aj ordinácia lekára. V spodnej časti vidieť časť súsošia Sv. Trojice a artézsku studňu s napájadlom. Dopravu predstavuje jeden konský povoz. Pohľadnica bola použitá v 50. rokoch minulého storočia.


15. Pohľadnica je z roku 1970. Dva zábery zobrazujú Námestie Sv. Trojice a jedna bytovú výstavbu na Budovateľskej ulici. Zaujímavosťou je vtedy používaný erb mesta.

Súbor s použitím pohľadníc štátneho archívu pripravil Július Morávek