Domov   >  Zaujímavosti
publikované: 30.11.2023 - 12:56  //  aktualizácia: 30.11.2023 - 13:13  //  zobrazené: 605

Hravé učenie v materskej škole

Spoločnosť pre predškolskú výchovu región Šaľa usporiadal  dňa  30.11.2023  WORKSHOP " "Hravé učenie v materskej škole " 
Pani učiteľky  si  vyskúšali  prácu v  skupinových činnostiach s mimoriadne pútavými pomôckami. Aplikácia nových učebných pomôcok vypracovaných do najmenších detailov natoľko zaujala,
že strávený čas sa stal malým „detským“ okamihom každej pani učiteľky, až sa zdalo, že sa
nikomu nechce rozlúčiť.
Mimoriadnym prínosom pre všetkých bola   práca s farebnými kockami, tangramami,
autokorektívnymi kartičkami i jogo kartami povzbudili p.uč. do nových nápadov, projektov
a k  láskavému vzdelávaniu našich ratolestí.
Vďaka patrí všetkým zúčastneným p. učiteľkám z okresu Šaľa a pani lektorke.

SPV - región Šaľa