Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 14.08.2008 - 10:29  //  aktualizácia: 24.11.2011 - 09:49  //  zobrazené: 1701

O prebiehajúcom stavebnom konaní ohľadom rozšírenia NN distribučného rozvodu v meste Šaľa mestská časť Veča na ulici Slnečná – číslo konania 884/2008.

číslo: I14/2008

Žiadateľka vzala dňa 30.7.2008 svoju žiadosť späť a nepožadovala jej vybavenie podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.