Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 14.07.2022 - 08:42  //  aktualizácia: 14.07.2022 - 08:43  //  zobrazené: 968

Obrátili sa na mňa obyvatelia bytových domov z ulice Nešporovej a SNP a na ich podnet by som chcela požiadať mesto o intenzívnu komunikáciu s vlastníkom

predkladateľ: Mgr. Dominika Jarošová

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2022, ktoré sa konalo dňa 30. júna 2022

V rámci 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 30. 06. 2022,
ste podali písomné interpelácie v znení:

  1. Obrátili sa na mňa obyvatelia bytových domov z ulice Nešporovej a SNP a na ich podnet by som chcela požiadať mesto o intenzívnu komunikáciu s vlastníkom, resp. správcom cesty na ulici SNP. Táto cesta je v zlom stave, sú v nej výtlky a výmole. Cez túto cestu prechádza počas dňa množstvo áut a tiež aj množstvo kamiónov a nákladných áut, ktoré, keď prejdú cez tieto výtlky a výmole, tak robia otrasy a hluk.
  2. Chcela by som požiadať mesto, či by vedelo ostrihať zeleň, ktorá zasahuje do chodníka na ulici M. R. Štefánika (časť ulice, na ktorej sa nachádza CVČ). Táto zeleň sa ťahá z areálu gymnázia a zaberá časť chodníka, nehovoriac o tom, že sa tam zhromažďujú smeti a neporiadok.

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

  1. Dňa 06. 07. 2022 bola Vaša interpelácia preposlaná správcovi komunikácie – Slovenskej správe ciest s otázkou, či sú v tomto úseku plánované aj opravy väčšieho rozsahu. Po obdržaní odpovede Vás budeme informovať.
  2. Dňa 07. 07. 2022 bola ulica M. R. Štefánika vyčistená a zeleň zasahujúca do chodníka odstránená.

S pozdravom

Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

Vypracoval:

Miroslav Políček, referent dopravy a technických činností

Helena Kysučanová, referentka životného prostredia