Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 06.04.2023 - 11:46  //  aktualizácia: 06.04.2023 - 11:46  //  zobrazené: 838

Obyvateľ mestskej časti Veča z ul. Fr. Kráľa ma informoval, že je pravidelne svedkom toho ako autom privezú odpad k polopodzemným kontajnerom na vyššie uvedenej ulici

predkladateľ: JUDr. Anna Torišková

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2023, ktoré sa konalo dňa 23. marca 2023

V rámci 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 23. 03. 2023,     ste podali písomnú interpeláciu v znení:

„Obyvateľ mestskej časti Veča z ul. Fr. Kráľa ma informoval, že je pravidelne svedkom toho ako autom privezú odpad k polopodzemným kontajnerom na vyššie uvedenej ulici a tam ho vyhodia, pričom ide o vozidlá z iných okresov ako je Šaľa, čím sa navyšuje odpad nášho mesta. Bolo by možné zo strany mesta umiestniť na tomto stojisku kameru, tak ako pri niektorých iných stojiskách, resp. je možné preveriť, či existujúce kamery v okolí majú dosah aj na uvedené stojisko, tak aby bolo subjekty, ktoré privážajú odpad do mesta, možné identifikovať?“

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpeláciu a oznamujeme nasledovné:

Požiadavka na finančné prostriedky na kamery bola daná a bude realizovaná v závislosti od dostupnosti finančných prostriedkov mesta Šaľa. Takéto protiprávne konanie je nutné nahlásiť na mestskej polícii.

S pozdravom

Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

Vypracoval:

Ing. František Čibrik, vedúci oddelenia investícií a komunálnych činností