Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 25.05.2021 - 11:29  //  aktualizácia: 25.05.2021 - 11:29  //  zobrazené: 754

Ohľadom pietnych služieb v zriadení mesta Šaľa, názov pohrebných služieb, kontakt (mail, tel. číslo, web) a konkrétneho prevádzkovateľa.

číslo: I25/2021

Požadované informácie: ohľadom pietnych služieb v zriadení mesta Šaľa, názov pohrebných služieb, kontakt (mail, tel. číslo, web) a konkrétneho prevádzkovateľa.

 

 

Sprístupnené informácie:

 

Mesto Šaľa nie je zriaďovateľom ani prevádzkovateľom pohrebných služieb.

Mesto Šaľa je prevádzkovateľom pohrebísk na území mesta Šaľa a obstarávatelia pohrebu na pohrebisku, ktorého prevádzkovateľom je mesto Šaľa, si môžu objednať poskytnutie pohrebných služieb u ktoréhokoľvek prevádzkovateľa pohrebnej služby oprávneného na podnikanie v uvedenom odvetví na území Slovenskej republiky.

Mesto Šaľa nemá zoznam všetkých prevádzkovateľov pohrebných služieb oprávnených na podnikanie na území Slovenskej republiky.

Webové adresy prevádzkovateľov pohrebných služieb je možné získať prostredníctvom internetových vyhľadávačov.