Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 17.08.2021 - 09:16  //  aktualizácia: 17.08.2021 - 09:16  //  zobrazené: 714

Plní si mesto zákonnú povinnosť zverejňovať majetkové priznania mestských politikov (vedenie mesta, mestskí poslanci) na webovej stránke/sídle mesta?

číslo: I30/2021

Požadované informácie:  a) plní si mesto zákonnú povinnosť zverejňovať majetkové priznania mestských politikov (vedenie mesta, mestskí poslanci) na webovej stránke/sídle mesta? Podľa medializovaných informácií si mesto túto zákonnú povinnosť nesplnilo: https://dennikn.sk/blog/2380795/dve-patiny-miest-porusuju-zakon-a-nezverejnuju-majetky-poslancov/. b) V prípade, že som túto informáciu prehliadol, chcem požiadať o zaslanie linku na zverejnené majetkové priznania mestských politikov. c) V prípade, že si mesto túto zákonnú povinnosť naďalej neplní, chcem požiadať informácie o dôvodoch tohto neplnenia, osoby/orgány mesta zodpovedné za porušovanie zákona a informáciu, kedy možno očakávať nápravu.

 

 

 

Sprístupnené informácie:

 

 

Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov – poslancov mestského zastupiteľstva za rok 2019 sú zverejnené na linku:

https://www.sala.sk/esam/poslanci

Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov – poslancov mestského zastupiteľstva za rok 2020 sú zverejnené na linku:

https://www.sala.sk/esam/poslanci

Primátor mesta podáva písomné „Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára“ určenému výboru Národnej rady Slovenskej republiky a to Výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií.