Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 28.07.2022 - 13:39  //  aktualizácia: 28.07.2022 - 13:42  //  zobrazené: 398

Pozvánka - Zvolávam 6. zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsZ v Šali

Komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsZ v Šali

                                                                                                                 V Šali dňa 28. 07. 2022

P O Z V Á N K A

Zvolávam 6. zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsZ v Šali,  ktoré sa bude konať dňa 02. 08. 2022 (utorok) o 15, 15 h v zasadačke na prvom poschodí v budove Mestského úradu v Šali.

Program:

  1. Otvorenie
  2. Vyhodnotenie plnenia uznesení
  3. Bytové otázky
  4. Rôzne
  5. Záver

 

MUDr. Jozef Grell  v. r.

 predseda komisie