Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 21.07.2023 - 11:01  //  aktualizácia: 21.07.2023 - 11:01  //  zobrazené: 893

Prosím o osvetľovanie priechodu pre chodcov Nitrianska ul. pri kostole

predkladateľ: Marek Molnár

Vec

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2023, ktoré sa konalo dňa 29. júna 2023

V rámci 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 29. júna 2023,     ste podali písomné interpelácie v znení:

  1. Prosím o osvetľovanie priechodu pre chodcov Nitrianska ul. pri kostole.
  2. Prosím opraviť výtlk na Kukučínovej ul. ako je spomaľovač.

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

  1. Osvetlenie priechodu pre chodcov na ul. Nitrianskej v Šali pred kostolom je zaradené do plánu opráv a bude realizované v závislosti od finančných možností mesta, najneskôr v roku 2024.
  2. V priebehu letných prázdnin bude prebiehať druhá etapa opráv výtlkov pomocou tryskovej metódy, v ktorej je aj tento úsek zaradený.

S pozdravom

                                                                                                     Ing. Jana Nitrayová

                                                                                          prednostka Mestského úradu v Šali

 

Vypracoval:

Miroslav Políček, referent OIaKČ