Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 20.06.2022 - 11:21  //  aktualizácia: 20.06.2022 - 11:22  //  zobrazené: 1022

Sprístupnenie aktuálne platných predpisov, upravujúcich nočný pokoj a jeho rušenie v meste Šaľa, ktoré boli vydané mestom.

číslo: I31/2022

Požadované informácie: sprístupnenie aktuálne platných predpisov, upravujúcich nočný pokoj a jeho rušenie v meste Šaľa, ktoré boli vydané mestom.

Sprístupnené informácie:

Podľa ustanovenia § 47 ods. 1 písm. b) zákona č. 372/1990 Zb. „priestupku sa dopustí ten, kto poruší nočný kľud.“ Hoci termín „nočný kľud“ nie je v priestupkovom zákone bližšie špecifikovaný, pri jeho vymedzení si možno pomôcť zákonom o ochrane zdravia ľudí, ktorý vymedzuje nočný čas intervalom od 22.00 h. do 06.00 h. Preto pokiaľ dochádza k rušeniu nočného kľudu je na mieste riešiť situáciu privolaním polície, ktorá môže porušovateľovi nočného kľudu uložiť sankciu (pokutu).