Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 15.04.2008 - 11:34  //  aktualizácia: 24.11.2011 - 09:38  //  zobrazené: 1942

Účtovné závierky vrátane ich poznámok zostavené osobou IČO: 00306185 za obdobia kalendárnych rokov 2005,2006 a 2007

číslo: I03/2008

Požadované informácie:
1. Účtovné závierky vrátane ich poznámok zostavené osobou IČO: 00306185 za obdobia kalendárnych rokov 2005,2006 a 2007.
2. Záverečné účty osoby IČO: 00306185 zostavené k 31.12.2005, 31.12.2006 a 31.12.2007.

Sprístupnené informácie:

1.  Inventarizácia a záverečný účet 2005.doc
2.  Inventarizácia a záverečný účet 2006.doc
3.  Inventarizácia a záverečný účet 2007.doc
4.  Poznámky k účtovnej uzávierke 2005.doc
5.  Poznámky k účtovnej uzávierke 2006.doc
6.  Poznámky k účtovnej uzávierke 2007.doc
7.  r. 2005 doplňujúce údaje 2-04.pdf
8.  r. 2005 hlavička 2-04.pdf
9.  r. 2005 hlavička súvaha.pdf
10.  r. 2005 hlavička výkaz ziskov a strát 2-01.pdf
11.  r. 2005 opisy BU 2-04.pdf
12.  r. 2005 príjmy 2-04.pdf
13.  r. 2005 výdavky 2-04.pdf
14.  r. 2005 výkaz ziskov a strát 2-01.pdf
15.  súvaha 2005.pdf
16.  r. 2006 doplňujúce údaje 2-04.pdf
17.  r. 2006 hlavička 2-04.pdf
18.  r. 2006 hlavička súvaha.pdf
19.  r. 2006 hlavička výkaz ziskov a strát 2-01.pdf
20.  r. 2006 opis BU 2-04.pdf
21.  r. 2006 príjmy 2-04.pdf
22.  r. 2006 výdavky 2-04.pdf
23.  r. 2006 výkaz ziskov a strát 2-01.pdf
24.  r. 2006 súvaha.pdf
25.  r. 2007 doplňujúce údaje 2-04.pdf
26.  r. 2007 hlavička 2-04.pdf
27.  r. 2007 hlavička súvaha.pdf
28.  r. 2007 hlavička výkaz príjmov a výdavkov.pdf
29.  r. 2007 opis BU 2-04.pdf
30.  r. 2007 príjmy 2-04.pdf
31.  r. 2007 výdavky 2-04.pdf
32.  r. 2007 výkaz príjmov a výdavkov.pdf
33.  r. 2007 súvaha.pdf

Žiadateľ: Jiří Krousek, Opatovice