Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 21.09.2023 - 17:34  //  aktualizácia: 21.09.2023 - 17:36  //  zobrazené: 1234

Výberové konanie - Vedúci oddelenia ekonomiky a podnikania Mestský úrad Šaľa

M E S T O   Š A Ľ A

Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa, IČO 00306185

prijme do pracovného pomeru k obsadeniu  pracovnej pozície - vedúceho Oddelenia ekonomiky a podnikania

Mestský úrad Šaľa

s možnosťou nástupu pri splnení nasledovných požiadaviek.

Kvalifikačné predpoklady:

- vysokoškolské vzdelanie 2. Stupňa, ekonomické zameranie

Iné kritériá a požiadavky:

- bezúhonnosť (čestné vyhlásenie o bezúhonnosti),

- minimálne 3 roky ekonomickej praxe, prax v samospráve vítaná,

 • znalosť zákonov samosprávy, zákona o rozpočtovníctve, daňových zákonov, všeobecne záväzných predpisov,

- organizačné schopnosti, komunikatívnosť

- pracovná pozícia vhodná pre absolventa – NIE,

- práca v MS Office (Word, Excel), práca vo web. prehliadači, power point

Charakteristika pracovného miesta:

 • komplexné zabezpečovanie prác na úseku rozpočtovania a financovania,
 • tvorba všeobecne záväzných právnych predpisov na úrovni samosprávy,
 • samostatné odborné vypracúvanie podkladov pre zásadné akty riadenia pre štatutárny orgán,
 • tvorba koncepčných, metodických a analytických materiálov na úrovni obce,
 • vedenie oddelenia

Počet obsadzovaných miest: 1 

Základná zložky mzdy v hrubom: 2100,-  Eur mesačne

Predpokladaný nástup do zamestnania: 01. 11. 2023

Termín uzávierky prihlášok: 12. október 2023

Požadované doklady:

 • prihláška do výberového konania, vrátane písomného a  telefonického kontaktu,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • fotokópia dokladu o nadobudnutom vzdelaní,
 • profesijný životopis,
 • súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania (v súlade so zákonom č 18/2019               o ochrane osobných údajov a nariadenie európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 GDPR (General Data Protection Regulation),

Požadované doklady možno podať osobne alebo zaslať poštou  na adresu:

Mestský úrad

Zn. vedúci OEaP                                           

Nám. Sv. Trojice č. 7                         

927 15  Šaľa    

Šaľa  21.09.2023

 

Mgr. Jozef Belický, v.r.
primátor mesta