Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 24.10.2016 - 08:32  //  aktualizácia: 24.10.2016 - 08:36  //  zobrazené: 2479

Zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti

Členom komisie životného prostredia,
verejného poriadku a bezpečnosti
pri MsZ v Šali


Vec
P O Z V Á N K A


Pozývame Vás na zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti, ktorá sa uskutoční dňa 24. 10. 2016  (pondelok) o 16,00 hod., v zasadačke na 1. poschodí MsÚ Šaľa.

Program:
1.    Úvod
2.    Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa
3.    Informácia o projekte v rámci Koncepcie prevencie
4.    Informácia o uskutočnenou projekte z grantu Nadácie Ekopolis
5.    Rôzne
6.    Záver.

 


                                                                                                  RSDr. Peter Gomboš, v. r.
                                                                                                      Predseda komisie

 

 

 

Prizvaní:
             
Mgr. Peter Krokavec, náčelníka MsP Šaľa
Ján Komjáthy - MsP Šaľa