Domov   >  Zaujímavosti
publikované: 15.03.2023 - 17:40  //  aktualizácia: 15.03.2023 - 17:43  //  zobrazené: 928

Žiačky SOŠ chovu koní a služieb v Šali na stáži

Žiačky SOŠ chovu koní a služieb v Šali na stáži v RACE Academy v írskom Kildare v rámci programu Erasmus+

Adaptácii študentov Strednej odbornej školy chovu koní a služieb v Šali v európskom pracovnom priestore významne napomáha internacionalizácia vzdelávania, ktorá vyplýva z požiadaviek na rozvíjanie kvalifikačného profilu absolventov. Dlhoročnou úspešnou spoluprácou so 7 európskymi partnerskými organizáciami v rámci odborných mobilít programu Erasmus+ sme identifikovali a rozvíjame prienikové oblasti v rámci odbornej prípravy žiakov na ich budúcu profesiu. Ide predovšetkým o špecifické obohacujúce prvky, ktoré rozširujú vedomosti, zručnosti a skúsenosti účastníkov mobilít a tým prinášajú vyššiu kvalitu do odborného vzdelávania vysielajúcej, ale aj prijímajúcich organizácií.

O kvalitne pripravených absolventov našej školy s medzinárodnými skúsenosťami je aktívny záujem nielen na Slovensku, ale aj v európskom trhu práce. Účastníci mobilitných stáží sú odvážnejší a skúsenejší, lepšie sa adaptujú v pracovných kolektívoch, disponujú jazykovými a odbornými zručnosťami a v praxi využívajú skúsenosti zo zahraničných stáží podporené znalosťou internacionálnych postupov a technológií.

V rámci programu Erasmus+  sa naše žiačky v čase od 20. februára do 12. marca 2023 opäť zúčastnili študijného pobytu v RACE Academy v írskom Kildare -  akadémii  špecializovanej na dostihové jazdenie a tréning dostihových koní.

Počas 19 dní si naše žiačky vyskúšali prácu v dostihovej stajni, podieľali sa na výcviku dostihových koní a ošetrovaní plemena anglický plnokrvník, ktoré bolo cielene vyšľachtené pre dostihovú a pretekársku kariéru.

Na zlepšenie sedu dostihového jazdca mali možnosť využiť trenažér a nacvičili si aj techniku pádu z koňa. Kondičný tréning mali nastavený individuálne, podľa svojich fyzických predpokladov.

Okrem získania nových vedomostí a zručností našim žiačkam nepochybne prospelo aj jazykové prostredie, v ktorom si precvičili praktickú aj odbornú angličtinu a overili si  úroveň svojich jazykových kompetencií.  

Po úspešne absolvovanej stáži programu Erasmus+ všetky žiačky obdržali tzv. Europass Mobility, ktorý popisuje ich vedomosti, zručnosti a kompetencie nadobudnuté v Írsku.

Napriek náročnému programu boli naše žiačky Írskom nadšené a veľkou odmenou im bolo výborné hodnotenie od tímu RACE a pochvala za výbornú reprezentáciu našej školy, nášho mesta, Nitrianskeho samosprávneho kraja a Slovenska.

                                                                                  Ing. Lívia Szabóová, riaditeľka školy

                  SOŠ chovu koní a služieb, Šaľa