Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 17.08.2021 - 09:14  //  aktualizácia: 17.08.2021 - 09:14  //  zobrazené: 1108

Zoznam inštitúcií z Čínskej ľudovej republiky a Čínskej republiky (Taiwan), s ktorými spolupracujete (municipality, provincie, autonómne oblasti, obchodné spoločnosti, ústredné orgány a pod.).

číslo: I28/2021

Požadované informácie citujeme:

 

 1. „Zoznam inštitúcií z Čínskej ľudovej republiky a Čínskej republiky (Taiwan), s ktorými spolupracujete (municipality, provincie, autonómne oblasti, obchodné spoločnosti, ústredné orgány a pod.).
 2. Zoznam oblastí, v ktorých dochádza k spolupráci (napr. ekonomika; kultúra a umenie; akademická spolupráca, školstvo a veda; poľnohospodárstvo; bezpečnosť; technológie; šport; cestovný ruch; zdravotníctvo a protipandemické opatrenia; iné).
 3. Kópiu (scan) všetkých zmluvných dokumentov, na ktorých sú spolupráce v zmysle bodu 1 založené (zmluvy, memorandá, deklarácie, letters of intent a pod.).
 4. Dátum začiatku spoluprác v zmysle bodu 1 (aspoň v štruktúre mesiac a rok).
 5. Dátum ukončenia spoluprác v zmysle bodu 1 (aspoň v štruktúre mesiac a rok).
 6. Dochádza k hodnoteniu rizík týkajúcich sa spoluprác v zmysle bodu 1? Ak áno, na základe akých indikátorov?
 7. Ako vyhodnocujete doterajší prínos spoluprác v zmysle bodu 1 (na škále veľmi prínosné, prínosné, ani prínosné ani neprínosné, neprínosné, veľmi neprínosné)?
 8. Zoznam pracovných ciest, delegácií a návštev Vašich zamestnancov a volených predstaviteľov do Čínskej ľudovej republiky a do Čínskej republiky (Taiwan) v období od 01. 01. 2000 do 31. 12. 2020.
 9. Zoznam pracovných ciest, delegácií a návštev predstaviteľov inštitúcií z Čínskej ľudovej republiky a z Čínskej republiky (Taiwan), ktorí Vás navštívili v období od 01. 01. 2000 do 31. 12. 2020.
 10. Program pracovných ciest, delegácií a návštev v zmysle bodov 8 a 9.
 11. Prebieha v otázkach spolupráce s partnermi z Čínskej ľudovej republiky a Čínskej republiky (Taiwan) komunikácia so ústrednými orgánmi štátnej správy? Ak áno ktorými (napr. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstvo hospodárstva SR, SARIO, Národný bezpečnostný úrad, a pod.).
 12. Bola otázka ľudských práv, územnej integrity (Tibet, Taiwan a pod.) Čínskej ľudovej republiky predmetom komunikácie s čínskym partnerom?
 13. Pokiaľ máte spoluprácu so subjektami z Čínskej ľudovej republiky uveďte, z akej strany bola spolupráca iniciovaná (zo strany miestneho partnera, z vašej strany, zo strany slovenskej vlády, čínskej ústrednej vlády, čínskeho veľvyslanectva v SR, slovenského veľvyslanectva v CN, iné - uveďte kto).
 14. Pokiaľ máte spoluprácu so subjektami z Čínskej republiky (Taiwan) uveďte, z akej strany bola spolupráca iniciovaná (zo strany miestneho partnera, z vašej strany, zo strany slovenskej vlády, taiwanskej ústrednej vlády, Taipejskej reprezentačnej kancelárie v Bratislave, Slovenského ekonomického a kultúrneho úradu v Taipei, iné - uveďte kto).
 15. Prebiehajú v súčasnosti rokovania s potenciálnymi partnermi z Čínskej ľudovej republiky alebo Čínskej republiky (Taiwan) o nadviazaní novej partnerskej spolupráce?“

 

 

 

Sprístupnené informácie:

 

 

 1. Mesto Šaľa nespolupracuje s inštitúciami z Čínskej ľudovej republiky a Čínskej republiky (Taiwan).

 

K bodom č. 2., 3., 4., 5., 6. a 7:V zmysle vyššie uvedenej odpovede – nerelevantné, pretože  Mesto Šaľa nespolupracuje s inštitúciami z Čínskej ľudovej republiky a Čínskej republiky (Taiwan).

 

K bodom č. 8., 9. a 10: Nerealizovali sa.

 

 1. Neprebieha.
   
 2. Nerelevantné, komunikácia neprebiehala.

 

 1. Nemáme spoluprácu.

 

 1. Nemáme spoluprácu.

 

 1. Neprebiehajú.

Poznámka: Jediná aktivita, ktorú mesto Šaľa vyvinulo v súvislosti s touto krajinou spolu s ďalšími desiatkami samospráv na Slovensku je zapojenie sa do medzinárodnej kampane s cca 10 ročnou tradíciou - Vlajka pre Tibet, ktorej cieľom je upozorniť na porušovanie ľudských práv v Tibete vyvesením tibetskej vlajky.