Domov   >  Rýchle správy   >  Archív rýchlych správ
publikované: 30.11.2017 - 14:09  

9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali

9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali
18:47

9. zasadnutie mestského zastupiteľstva sa skončilo.

18:47

Primátor Šale na záver zasadnutia pozýva všetkých na otvorenie umelého klziska na pešej zóne, ktoré je naplánované na 5. decembra. Zároveň pozýva na Vianočné trhy vo Veči a v Šali.

18:39

Nasleduje bod o návrhu na udelenie ocenení mesta Šaľa. Návrhy poslanci schválili. Ocenenia budú odovzdané na Slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Šali 14. decembra 2017. Slávnostné zasadnutie bude podľa plánov v Kultúrnom dome vo Veči.

18:36

Všetky ostatné body v rámci bloku F - právne záležiosti boli schválené.

18:32

Ďalší bod - Cultplay, dohoda o partnerstve v súvislosti s medzinárodným projektom bol tiež schválený bez diskusie.

18:29

Poslancov čakajú ďalšie témy, odhlasovali bez diskusie návrh kúpnej zmluvy k realizácii projektu s názvom "Prevencia kriminality - rozšírenie akmerového ystému v Šali". V podobnom duchu hlasovali o bode č. 3 - kúpna zmluva k realizácii projektu "Nákup materiálno-technického vybavenia pre Domov dôchodcov Šaľa".

18:19

Poslanci pokračujú v rokovaní, témou je návrh zakladateľskej listiny spoločnosti MeT Šaľa, spol.s.r.o.

18:00

Poslanci hlasovali o návrhu rozšírenia nákupného centra nasledovne:

ZA: 5

Proti: 12

Zdržali sa: 2

17:59

R. Andráši tiež navrhuje rozšírenie centra do výšky.

17:58

Ide o žiadosť investora rozšíriť nákupné centrum S1 vo Veči. Poslanec M. Rehák hovorí, že sa rozprával s obyvateľmi troch 12-poschodových panelákov. Nesúhlasia s rozšírením, preto aj on bude hlasovať proti. Navrhuje, nech stavia investor ďalšiu predajňu do výšky.

Poslanec J. Morávek sa pýta, pokiaľ by rozšíril nákupné centrum, či by sa zrušilo detské ihrisko. Rozšírenie by bolo po ihrisko.

P. Andráši hovorí, že pred začatím výstavby bola vizualizácia zámeru výstavby nákupného centra veľmi pekná. Mesto vtedy predalo pozemok za nejakým účelom, nakoniec tam vyrástlo niečo iné.  Napriek tomu chváli zámer prenajať tam ďalšie priestory prevádzke so športovými potrebami (malo by tam byť Sportissimo).

 

17:52

Zasadnutie poslancov pokračuje bodom č.17 (v rámci bodov pod písmenom D). Ide o žiadosť BRM Developmnt, s.r.o. o zmenu účelu nájmu  a umiestnenia prenajatého pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitého zreteľa.

17:51

Poslanci hlasovali o bodoch č. 7 až 16 jednotlivo, všetky návrhy poslanci chválili.

17:37

V rámci majetkových záležitostí rokujú poslanci o bodoch č. 7 až 16 ako celku.

17:34

Bod č.6 je o odkúpení pozemku pod budúcou cyklotrasou do Dusla od Ing. Petra Bednára. Návrh bol schválený.

17:33

Ďalší bod pod č.5 prešiel bez diskusie.

17:33

Poslanci sa dostali k bodu č. 3 v rámci majetkových záležitostí - prevod pozemku z dôvodu hodného osobitého zreteľa a žiadosť o mimoriadne zníženie kúpnej ceny pre spol. G&G. Do diskusie sa prihlásilo päť poslancov. Poslanec Vicena nesúhlasí s predajnou cenou. Žiadateľ má predmetné pozemky v dlhodobom prenájme, žiadosť o odpredaj považuje za oprávnenú. Navrhuje však odpredaj uskutočniť za hornú hranicu cenovej mapy.

Poslanec Gera navrhuje stiahnuť tento bod programu a upraviť predajnú cenu do ďalšieho zastupiteľstva. Jeho návrh poslanci schválili. 11 hlasovali za, 3 proti, 7 sa zdržalo.

 

Podobne sa rozhodli poslanci v prípade ďalšieho bodu programu - stiahli bod z rokovania. Išlo o obdobnú žiadosť spoločnosti  GG Building, s.r.o.

17:23

Majetkové záležitosti si môžete pozrieť v materiáloch pod písmenom D:

http://sala.sk/clanok/9-zasadnutie-mestskeho-zastupitelstva-v-sali-v-roku-2017

(v prílohe nájdete materiály)

17:22

Poslanci rokujú o majetkových záležitostiach. Prvý bod majú za sebou, schválili ho (revod pozemkov v záhradkárskej oblasti "Pri železnici".
 

17:21

Rokovanie poslancov pokračuje.

16:59

Začína sa prestávka do 17.10 hod.

16:58

Poslanci hlasujú po úpravách rozpočtu teraz o celkovom materiály. Z prítomných 21 poslancov hlasovalo za 20 poslancov. Poslanec Angelov hlasoval proti. Poslanci schválenie budúcoročného rozpočtu "oslávili" potleskom.

16:55

Ďalší návrh R. Andrášiho: oprava asfaltového povrchu na Sládkovičovskej ulici. Návrh poslanci schválili. 

16:54

Návrh poslanca R. Andrášiho o zrealizovaní chodníka na Hlbokej ulici medzi Kráľovskou a Štúrovou. Návrh jednohlasne schválený.

16:53

Hlasuje sa o návrhu poslanca Tolgyesiho - zvýšiť dotácie na šport a kultúru o 5-tisíc eur v oboch oblastiach. Návrh je schválený.

16:52

Poslanci hlasujú o návrhu poslanca Reháka - vytvoriť rezervný fond vo výške 30-tisíc eur. Všetci hlasovali za.