Domov   >  Rýchle správy   >  Archív rýchlych správ
publikované: 04.11.2021 - 14:02  

5. zasadnutie mestského zastupiteľstva

5. zasadnutie mestského zastupiteľstva
17:48

Končí sa 5. zasadnutie mestského zastupiteľstva. 

17:48

Primátor hovorí, že urobí ešte jeden pokus zvolať predstaviteľov ženskej a mužskej hádzanej a tiež HŠK Legends. Skúsi navodiť atmoféru, aby sa kluby dohodli.

17:46

O návrhu poslanca R. Andrášiho hlasujú poslanci, z prítomných 16-tich je 1 za, proit 12 a držali sa 3. 

17:40

Zasadnutie pokračuje vystúpením verejnosti. Vystupuje Katarína Dubajová, trénerka mládežníckeho hádzanárskeho tímu HŠK Legends. Odišla z hádzanárskeho klubu a založila si svoj klub. Sťažuje sa na nespravodlivé prideľovanie nájmu priestorov mestskej športovej haly. Do diskusie sa prihlásil poslanec Krištof. Upozorňuje pani Dubajovú, aby si najprv preverila fakty a potom obviňovala niekoho. Hovorí, že jeho osobný názor je, že pre neho je kontroverzná osoba, ktorej by dieťa nezveril. Mala by sa stretnúť s hádzanárskymi klubmi a podebatovať a nie brať poslancov za rukojemníkov. Pridáva sa k tomuto názoru aj Anna Torišková, ktorá povedala, že pani Dubajovej asi nevyhovuje nič, pretože keď odišla z hádzanárskeho klubu, boli jej poskytnuté iné priestory, tie jej nevyhovovali, pričom iné deti z iného klubu tam trénujú. Pridáva sa aj poslanec Bartošovič, hovorí, že mu je ľúto tých detí, ktorí sa stali "zajatcami" tohto celého. Pani Dubajová si mala rozmyslieť, keď zabuchla za sebou dvere za šalianskom hádzanárskym klubom, mala vedieť, kadiaľ ďalej. Ďalej hovorí, že nepodporí poslanecký návrh Róberta Andrášiho, ktorý si osvojil od pani Dubajovej. Myslí si, že ten návrh jej populistický. Poslanec Grell hovorí, že treba si sadnúť za stôl a dohodnúť sa. Mestská športová hala je pekná, zrenovovaná, dožičme aj im, aby mohli tieto priestory využívať. Je za to, aby sa našiel konsenzus. 

Poslanec Peter Andráši si tiež myslí, že ten návrh nie je v poriadku. Sedíme tu už asi tretíkrát na túto tému a má pocit, že dvaja sa pohádali a poslanci to majú rozsúdiť. Nevie, aké majú tie deti výsledky, poslanci môžu len odporučiť, aby sa dohodli. Ale nie sú na to, aby rozhodovali o hodinách nájmu medzi klubmi. Poslanci to nemajú ako vyriešiť. Toto nie sú športové veci, ale ľudské. A do tých by podľa poslanca nemali vstupovať. 

Poslanec Krištof sa opäť prihlásil a hovorí, že by bolo najlepšie, ak by sa dva kluby spojili opäť dokopy a nerozdeľovali sa. 

Bartošovič poprosil dvoch zástupov hádzanárskych klubov, aby sa k téme vyjadrili - poslanca Szalaya a prednostku úradu J. Nitrayovú. Poslanec Szalay sa nechce k téme vyjadrovať práve z dôvodu možnej zaujatosti. J. Nitrayová za ženský hádzanársky klub hovorí, že zažila situáciu, keď boli trenice v súvislosti s využívaním priestorov. Nakoniec sa kluby ťažko, ale dohodli cez všetky vekové kategórie mužov aj žien. Kluby si prispeli a skladali na bránky a dokázali sa dohodnúť. Ďalej ale musí hovoriť ako prednostka úradu, nie ako členka hádzanárskeho klubu. Na úrad prišli žiadosti o prenájom priestorov od HŠK Legends. Najprv chodili žiadosti na 4, neskôr na 6, 7, 8 penájmom. Na internetovej stránke sú zverejnené podmienky nájmu, treba si ich naštudovať. 

16:50

Primátor vyhlásil prestávku, pretože program je vyčerpaný, o 17.00 hod. má možnosť vystupiť verejnosť. Čaká sa na tento čas. 

16:49

Mesto získalo dotáciu v minulom roku na rekonštrukciu strechy plavárne vo výške 1 075 000 eur. Absolvoval množstvo stretnutí s odborníkmi, spracovala sa na projektová dokumentácia na rekonštrukciu strechy, pretože to pôvodné prevedenie sa nedá už zrealizovať. Cena realizácie bola určená vo výške cca 1 300 000 eur. Medzitým prebehlo aj stretnutie s generálnym riaditeľom Dusla, ktorý prisľúbil, že mestu odpustia nájom za ten čas, kedy plaváreň nemohla fungovať. 

Okrem strechy je potrebné investovať ešte veľké množstvo peňazí - do šatní, do technológie, do bazéna, vybavenia,atď. Buď do miery, aby to bolo funkčné. Alebo do miery, aby to spĺňalo podmienky 21. storočia. To si však vyžaduje omnoho viac peňazí. 

Medzitým sa primátor snažil získať podporu riaditeľa Olympijského výboru SR. Stretol sa s pánom Székelyom a on sa vyjadril v zmysle, že práve v tomto čase budú schvaľovať dotácie na výstavbu alebo rekonštrukciu plavární. Bazén má parametre ako tréningový bazén pre olympijské súťaže. Spracovali sme žiadosť o dotáciu vo výške cca 3,5 milióna eur. Prebrali sme rôzne alternatívy - či ísť do rekonštrukcie strechy alebo počkajme a uvidíme, či získame prostriedky na celkovú rekonštrukciu. Primátor je názoru, že máme dodávateľa na opravu strechy. Chýba nám k tomu 300-tisíc eur. Ak začneme opravu strechy, aj olympijský výbor bude vidieť snahu zo strany mesta a môze to zavážiť. Podobný problém má aj mesto Košice, oni žiadajú 14 miliónov eur (na športovisko aj s bazénom). 

Do budúceho zastupiteľstva sa mestské zastupiteľstvo bude musieť rozhodnúť, či začne s rekonštrukciou strechy alebo počkáme. 

Ak sa podarí sprevádzkovať plaváreň, za takú výhodnú cenu nedokáže plaváreň prevádzkovať nikto - lebo je vykúrená z odpodového tepla z Dusla a to je Duslo ochotné ešte niekoľko rokov naďalej dávať k fungovaniu plavárne. 

Vieme, že ľudia sa pýtajú aj na nepreplatené permanentky, ale to je úplne iná téma. To je téma združenia právnickych osôb. My sa s tým nevieme pohnúť, tie vydalo združenie Aquasport. Nevieme im previesť peniaze na účet v súčasnom stave. Ak sa ukáže, že niekto zanedbal svoje povinnosti, bude vyvodený dôsledok. Počkáme do ukončenia procesu. Toto s plavárňou, s objektom nemá nič spoločné. My sa teraz musíme sústrediť na záchranu plavárne ako takej, potom môžeme riešiť aj permanentky, keď sa ukončí právny proces s Aquasportom. Témou dňa ale musí byť záchrana plavárne. 

16:25

Primátor chce na záver informovať o rekonštrukcii plavárne.

16:25

Nasleduje návrh na udelenie ocenení mesta Šaľa. Komisia obdržala štyri návrhy, po rokovaní komisia odporúča udeliť ocenenia tak, ako boli návrhy predložené. Ceny budú odovzdané v rámci slávnostného zasadnutia zastupiteľstva, ak nám to pandemické opatrenia dovolia, v decembri. 

16:22

Materiál, ktorý doplnili na žačiatku zasadnutia, predkladá primátor mesta. Ide o návrh na udelenie súhlasu so zriadením záložného práva na nehnuteľný majetok spoločnosti. SEIA (Slovenská inovačná a energetická agentúra) poskytuje dotácie na výmenu teplovodných rozvodov, nikdy predtým nežiadali záložné právo na nehnuteľnosť. Teraz žiadajú. Je potrebé vyriešiť túto otázku už dnes, lebo prvá platba by tak nemohla prebehnúť. Ide o príspevok vo výške viac ako 1 milión eur.

Do diskusie k tejto téme sa prihlásil Peter Andráši. Na otázky odpovedá konateľ MeT, spol.s.r.o. Roman Kondys. Poslanci návrh schválili, jeden poslanec bol proti, 17 boli za. 

16:14

Schvaľujú aj zmluvu na reallizáciu diela "výmena radiátorových ventilov a šróbení v budove MŠ Palárika". Odsúhlasili aj zmluvu o realizácii diela, vybudovanie kolumbária. Ďalší bod je zmluva tiež v súvislosti s vybudovaním základov a všetkých stavebných prác, vybudovanie pochôdznych plôch okolo kolumbárií. Zmluvy poslanci schválili. Nasleduje zmluva o dodaní tovaru - nákup materiálovo-technického vybavenia do detských jasieľ, mesto získalo dotáciu vo výške 10-tisíc eur,  čoho nakúpili nové zariadenia, nábytok i pomôcky. 

16:10

Poslanci schvaľujú ďalšie materiály, týkajú sa právnych záležitostí a zmlúv - práve schválili nákup, servis, dodávka spotrebného materiálu, náplní do hygienických zariadení, atď." 

16:04

Poslanci postupne odhlasovali aj D12, D13, D14, D15, D16.

15:56

Pokračujú poslanci s materiálom D8 z majetkových záležitostí, návrh schválili. Aj materiál D9, D10 a D11 poslanci schválili. 

15:50

Miloš Kopiary referent majetkového oddelenia z MsÚ Šaľa predkladá ďalšie materiály z časti majetkové záležitosti, poslanci schválili materiály D2 až D7.

15:44

Poslanci pokračujú v rokovaní s majetkovými záležitosťami. Poslanec T. Baran navrhuje spojiť body 1-7, uviesť ich spolu, ale hlasovať o každom bode jednotlivo. 

15:08

Primátor vyhlásil 15-minútovú prestávku. 

15:06

Aj ďalší materiál je o schválení žiadosti mesta o získanie financií - tentokrát v súvislosti s nákupom vybavenia do zrekonštruovaného kultúrneho domu. Poslanci uznesenie schválili. 

15:05

Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu projektu "Modernizácia a bezpečnoť knižnice J. Johanidesa v Šali". Knižnica chce získať financie z ministerstva kultúry, ktoré podporuje anticovidové opatrenia, konkrétne zakúpenie kimatizácie a germicídnych žiaričov. Poslanci súhasili s tým, aby sa knižnica o tieto financie uchádzala. 

15:02

Ďalší materiál - návrh výdavkov programového rozpočtu na rok 2022, predkladá prednostka Jana Nitrayová. Táto časť roozpočtu je nastavená tak, že sa radnica snažila pri tvorbe držať sa úrovne z rokov 2020 a 2021. V častiach kultúra môžu vidieť mierne zvýšenie, to je len preto, že v rokoch 2020 a 2021 bolo kultúrnych podujatí menej kvôli pandémii. Do diskusie sa neprihlásil nikto, materiál poslanci schválili.

14:58

Poslanci pokračujú v rokovaní s ďalšou témou - návrh na prijatie preklenovacieho úveru, ktorý poktrebuje mesto do času, kým štát pošle schválený nenávratný finančný príspevok pre mesto vo výške cca 780-tisíc eur na rekonštrukciu kultúrneho domu. Akonáhle mesto dostane nenávratný finančný príspevok od štátu, ktorý je už dávno schválený, úver mesto splatí. Otázky k tejto téme položil poslanec P. Andráši, odpovedala vedúca ekonomického oddelenia a prednostka mestského úradu Jana Nitrayová. Návrh poslanci schválili.

14:48

Poslanci hlasujú o poslaneckom návrhu R. Tölgyesi - 5 eur pre fyzické osoby a 10 eur pre podnikateľské subjekty. 

14:45

Poslanec T. Mészáros povedal, aby sa neprijímali "ľubivé" uznesenia. Reaguje na to primátor, že tu ide o ročný príjem vo výške cca 20-tisíc eur, ktorý nie je pre mestom kľúčovou záchrannou sieťou. Ale keď sa rozhodovalo o zvýšení poplatku za komunálny odpad, vtedy nemali niektorí odvahu hlasovať za zvýšenie, aby to bolo "ľúbivé". 

Poslanec R. Andráši je za poplatok za rozvoj. 

14:42

Reaguje poslanec T. Baran, hovorí o tom, že nie je veľkým fanúšikom tohto poplatku za rozvoj. Ale "som skôr fanda toho, že poplatok pre maličkých investorov, ktorý sa týka výstavby rodinných domov, by som zrušil a možno zvýšil daň z nehnuteľnosti a to by mohlo mať podobný efekt," povedal poslanec Baran. 

14:40

P. Andráši si len upresnil stanovisko ekonomickej komisie, odpovedá Alena Kiácová, vedúca ekonomického oddelenia - že komisia neodporučila schváliť návrh. Róbert Tölgyesi konkretizuje, aké padli návrhy na komisii. Hovorí, že ani jeden návrh nedostal dostatočnú podporu a preto je záver taký, že komisia neodporúča schváliť tento návrh.

Róbert Tölgyesi predkladá svoj návrh zastupiteľstvu na schválenie nasledovne: stavb pre účely bývania, čiže pre fyzické osoby 5eur/m2 a pre podnikateľské subjekty 10 eur/m2.

Peter Andráši reaguje, že zrejme poslanci chcú tento poplatok zaviesť, ale podľa neho ešte treba schváliť sadzbu, ktorý bol schválený pred pár rokmi, kedy tento poplatok bol (pôvodne schválený) vo výške 10 eur/m2 pre fyzické osoby a 20 eur/m2 pre podnikateľské subjekty. Odvtedy všetko zdraželo a preto je za to, aby sa tento návrh ponechal v tejto výške. Aj T. Mészáros sa pridáva k názoru P. Andrášiho, že sa všetky poplatky zvyšujú a preto je za sadzbu 10 a 20 eur. 

14:33

Pokračujú poslanci s návrhom o zavedení miestneho poplatku za rozvoj. Tento poplatok bol zavedený v meste ešte pred dvoma rokmi. Pred rokom ho na návrh primátora mesto zrušilo z dôvodu pandémie - cieľom bolo nesťažovať výstavbu nehnuteľností v čase pandémie. Dvaja členovia komisie navrhli inú sadzbu, nezískali vak dostatočnú podporu. K téme sa prihásili traja poslanci. Začína sa diskusia.