Domov   >  Rýchle správy   >  Archív rýchlych správ
publikované: 26.10.2023 - 13:59  

7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali

7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali
17:13

Na záver primátor hovorí o ocenení Félix business award. Hovorí, že je to cena pre všetkých tých, ktorí podporovali dobré projekty, za ktoré sme vlastne boli ocenení, ale aj občanom, ktorí majú pochopenie pre tie projekty. 

Primátor ešte pozýva na tradičný futbalový turnaj v športovej hale 10. novembra o 8.00, kde budú prítomní aj zahraniční kolegovia policajti, hasiči z partnerských miest. 

Dnešné zsadnutie sa končí. 

17:09

Poslanci schválili všetky ostatné materiály v časti D-mjetkové záležitosti. 

16:59

Poslanci postupne schvaľujú materiály majetkového oddelenia, k bodu v súvislosti s Designer-Um vystupuje majiteľka prevádzky, pani Švrčková. Vybudovala prístup do svojej budovy bez povolenia, požiadala o dodatočné stavebné povolenie a teraz žiada o prenájom pozemku pod vybudovaným prístupom, "podesty". Chce okolie svojej budovy skrášliť v spolupráci s OZ P. Bošňáka a mrzí ju tento stav, ktorý vznikol. Tomáš Mészároš navrhuje, aby mesto navrhlo odpredaj pozemku pod vybudovanou podestou. Poslanec Peter Andráši hovorí, že nepodporí to, že niekto niečo spraví bez povolenia a potom to žiada schváliť. Primátor súhlasí a dodáva, že raz podobný prípad bol na P. Pázmánya ulici, kedy vybudovali pri predajni kebabu niečo "načierno". Primátor hovorí, že ten prípad bol iný v tom, že pani Švrčková prejavila ochotu napraviť svoju chybu a evidentne chce skrášliť ten priestor. Hlasovanie je na poslancoch. Poslanec P. Andráši vyhlásil, že "vytiahne kartu" pri hlasovaní. 

Poslanci nakoniec jej žiadosť o prenájom neschválili, 12 boli za, 7 sa zdržali. Na schválenie bola potrebná 3/5 väčšina. 

16:39

Nasleduje materiál v súvislosti s rekonštrukciou MŠ Budovateľská. Do diskusie sa prihlásila Monika Budaiová, ktorá vyjadruje vďaku za úspešný projekt. Momentálne realizujeme verejné obstarávanie, ktoré by sa malo skončiť o cca týždeň, práce by mali byť hotové do 31.7.2024. Rekonštrukcia by nemala ovplyvniť chod škôlky, ale riaditeľka bude požadovať, aby škôlka bola zberová v auguste, nie v júli, ako to bolo v pláne. Materiál schválili. Nasledujú majetkové záležitosti. 

16:35

Poslanec Róbert Čibrik hovorí, že súhlasí s ostatnými a nevie, čo sa vlastne od nich očakáva, od poslancov. Navrhuje, aby sa o tom diskutovalo na mimoriadnom zastupiteľstve, kde by mesto predložilo alternatívy šetriacich "scenárov". 

Reaguje primátor, že mal diskusiu s viacerými primátormi, včera hovoril s predsedom ZMOS-u. Príjmy obcí a miest sú stále nižšie. Štát hovorí, že príjmy sú rovnaké ako minulý rok - ale vzhľadom na infláciu sú tie príjmy reálne nižšie. Niektoré ceny energií sú vyššie o 236%, takto reguluje štát cenu energií? Toto je neprijateľné. Aké opatrenia by sme mali prijať? Čo zrušíme? V rozpočte chýba 2,3 milióna eur. Zatvoriť škôlky? Čo spraviť? Pretože pokosiť o jedenkrát menej alebo nevyniesť smeti 6 alebo iba 4-krát ušetrí možno 200-tisíc, ale to nejde - nemôžeme to spraviť ľuďom a zároveň, čo nám to pomôže, ak v rozpočte chýba 2,3 milióna.

V meste Levice chýba 6 miliónov eur, dnes hovoril s primátorom, nie je to len problém Šale. Dnes sme si ten materiál nastavili tak, že ho poslanci berú na vedomie. Museli sme ho predložiť, lebo sú nejaké predpisy, ale vieme, že takto to nebude. Ale nikto netuší, ani štát, že ako to bude. 

My napríklad doplácame seniorom zo Šale, ktorí sú umiestnení v inom meste v súkromnom zariadení - a prečo? Pritom nám, ak máme seniora z iného mesta v našom zariadení, nám nikto nič nepreplatí, pretože ten zákon platí len pre súkromné zariadenia, nie na verejných poskytovateľov. Štát medzitým nariadil aj navýšenie platov 2x, celkovo o 17%, aby "sa zavďačili". To sa netýka len úradníkov, ale aj zamestnancov škôl, škôlok. Ale príjmy sú rovnaké.

Najhoršia alternatíva, ktorá nás môže stretnúť je, že pôjdeme do provizória, pričom je možné, že aj štát pôjde do provizória. Ak budeme v provizóriu, môžeme čerpať len 1/12 výdavkov za rok 2023 - to by ale znamenalo, že v mesiaci november "môžeme zhasnúť". 

Poslanci ďalej diskutujú na túto tému a zhodujú sa v tom, že sa s témou neposunú dnes nikam a bude potrebn počkať na to, ako sa zachová štát. 

16:15

Reaguje Monika Budaiová, že súhlasí s Petrom Andrášim, že nemá zmysel presúvať financie zľava doprava, pričom nevieme prognózy.

16:14

Do diskusie sa prihlásili viacerí, prvý hovorí Peter Andráši - hovorí, že pravdepodobne viacero miest a obcí pôjde do rozpočtového provizória a nechce sa zúčastňovať teraz na nejakom veľkom "škrtaní" z rozpočtu, pretože naozaj nikto nevie, ako sa to bude vyvíjať so štátnym rozpočtom. Dnes to ani nenaťahujmem radšej sa k tomu stretnime niekedy, keď bude situácia jasnejšia. 

16:12

Prednostka hovorí, že sme vo fáze, že ak bude prijaté programové vyhlásenie vlády, môžu mestá predkladať rozpočet, aj keď štátny rozpočet nebude predložený, mestá si ich môžu prijať - ak bude programové vyhlásenie vlády. Ak sa tak nestane, mestá idú automaticky do rozpočtového provizória. 

Vývoj je veľmi nejasný, prognózy sa dozvieme až niekedy v decembri, ak schvália vyhlásenie vlády. Výdavková časť rozpočtu zahŕňa aj spolufinancovanine projektov, aj priority rozpočtu - niektoré sú už zazmluvnené (napríklad investičné akcie, na ktoré sme získali financie). Je tam aj lodenica, jej odkúpenie, táto priorita je ale pod čiarou a nemá finančné krytie. 

Gro výdavkov a ich navýšenia tvoria aj mzdy, pretože zo zákona sa museli dvakrát zvyšovať platy. V tomto roku to bol nápor na rozpočet len na tri mesiace, ale v budúcom roku to bude nápor na 12 mesiacov. Ďalšou záťažou budú ceny energií - niekde je 200%-né navýšenie. Celý rozpočet by mal byť zostavený ako vyrovnaný, ale naozaj nevieme, ako sa budeme napájať na štátny rozpočet, všetko sa bude odvíjať od toho, ako sa to vyvinie so štátnym rozpočtom. Povedala prednostka Jana Nitrayová. 

16:05

Poslanci pokračujú s návrhom výdavkov programového rozpočtu na rok 2024. Predkladá ho Jana Nitrayová. Materiál nájdete tu, je to bod C1/7/2023

https://www.sala.sk/clanok/7-zasadnutie-mestskeho-zastupitelstva-v-sali-v-roku-2023

15:39

Nasleduje prestávka, potom sa budú poslanci venovať výdavkovej časti rozpočtu na rok 2024.

15:39

Pokračujeme s materiálom, ktorý sa týka zmeny v súvislosti s projektom na ZŠ J. C. Hronského. V projekte nastali zmeny, projektant musel nájsť iné riešenia na splnenie kritérií ohľadne zníženia energetickej náročnosti, preto treba materiál ešte raz schváliť. Materiál sa týka vybudovania športoviska a zateplenia telocvične na tejto základnej škole. 

15:19

Prebieha diskusia k návrhu zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa. 

14:59

Správu poslanci schválili a pokračujeme s bodom "návrh zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa". Poslanci sa hlásia do diskusie, hovorí Tomáš Benkovič, že je škoda, že štát nás "vydojil" a preto musíme aj my ako mesto zvýšiť cenu za prenájmy priestorov. Nie je tomu rád, ale rozumie tomu. 

14:56

Poslanci pokračujú so správou z kontroly hlavnej kontrolórky, ktorú schválili bez diskusie. Nasleduje prednostka Jana Nitrayová, ktorá predkladá správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva. 

14:50

Poslankyňa Ingrid Kántorová sa pýta na náhradu škody za permanentky, odpovedá primátor, že sa naťahujeme so súdom už roky. Žiaľ, zablokovali účet, z ktorého sa to má a môže vyplácať. V tejto chvíli nie je možné toto riešiť, pretože je tam súdny spor a kým sa neukončí, nepohneme sa s vyplácaním. 

Kántorová sa pýta aj na strechu plavárne, v akom štádiu je oprava rekonštruovanej strechy. Odpovedá primátor, že sme dielo reklamovali a investor opravu hradí na vlastné náklady. 

Zadali sme projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu exteriéru, interiéru a technológie. Mohli by sme získať na to financie, vláda, ktorá nastupuje, deklarovala, že založí ďalšie ministerstvo, ktoré sa bude zaoberať športom a práve tam by sme mohli získať podporu. Máme pripravenú projektovú dokumentáciu a hneď ako bude možnosť, budeme žiadať financie. 

V budúcom roku sa má začať výstavba kruhovej križovatky pri bývalej Trikote. Ingrid Kántorová sa pýta na dopravné obmedzenia, aké budú. Odpovedá primátor, že nedávno bolo na úrade sedenie s investorom  a s každým zainteresovaným - riešilo sa množstvo otázok, ako toto zrelizovať čo najmenej bolestivo. Celá stavba bude trvať cca 8 mesiacov, najvážnejšie obmedzenia budú trvať 4 mesiace. Ešte nie je vydané stavebné povolenie, ráta sa, že až v máji začnú stavať. Tomáš Mészaároš dodáva, že apríl a máj bude najkritickejší z pohľadu dopravných obmedzení. Ale výsledok mestu Šaľa pomôže.

14:37

Interpeluje P. Andráši, že je čoraz viac kolobežkárov a cyklistov na priechode pre chodcov. Nezastavia, nezosadnú ani na priechodoch. Či by bolo možné robiť nejakú osvetu v školách alebo či cez kamery by sa to dalo nejak podchytiť. Odpovedá primátor, že tieto novodobé fenomény nemajú ešte žiaľ právnu úpravu, resp. ich používanie nemajú hranice stanovené zákonom. Aj primátor chce, aby boli bezpečnejšie naše priechody, oslovíme subjekty, aby robili prevenciu.

14:30

Poslanec R. Čibrik sa pýta ohľadne predstaničného priestoru - či by mohli dostávať poslanci materiály ohľadne nejakých zmien v projekte, resp. v zmluve. Pýta sa aj na refinancovanie navýšenia ceny za dielo.

Primátor odpovedá, že financie sú už na platobnej jednotke, je to odsúhlasené, čakáme na financie.

14:24

Interpeláciu má aj poslanec Peter Gomboš - teší ho, že práce na predstaničnom priestore napredujú. Rozumie ľuďom, že je to nepohodlné, ale prosí obyvateľov o pochopenie, strpenie. 

14:22

Poslanec Kollár sa ďalej pýta na zabezpečenie bezpečnosti na Ulici Krátkej, pri základnej škole. Odpovedá poslanec T. Mészáros, ktorý je aj predsedom komisie, ktorá rieši aj dopravu v meste. Hovorí, že sa situácia už rieši. 

Ďalšia otázka je v súvislosti s odstraňovaním starých telefónnych búdok  - mesto ich odstránilo už niekoľko, jedna takáto búdka ešte zostala na Lúčnej. Reaguje vedúca majetkového oddelenia, že táto zrejme unikla pozornosti a bude v najbližšom obodbí zjednaná náprava.

14:18

Ďalšia otázka poslanca Kollára je, ako sa rieši situácia v súvislosti s novým "chodníkovým zákonom". Odpovedá náčelník P. Krokavec. Hovorí, že sa situácia výrazne zlepšila, stále riešia s vodičmi tento problém dohovorom, ale ak sa nedodržanie zákona opakuje, dávajú pokuty a takýchto prípadov už bolo zopár. 

14:16

Nasleduje časť interpelácie, nitkrorí podali písomne, do diskusie sa prihlásilo 7 poslancov. 

Prvý je Marek Molnár, prosí o zabezpečenie bezbariérového prístupu pri Coop Jednote vo Veči. 

Poslanec Peter Szalay gratuluje k oceneniu Félix business award. 

Anna Torišková sa pýta, či nie sú nové informácie ohľadne obchvatu. Odpovedá primátor, že stále prebieha výberové konanie na dodávateľa, sú pripravení podpísať zmuvu s víťazom verejného obstarávania. Otázka je, či sa nedostaneme do bodu ako s ministrom Doležalom - kedy sa to celé zabrzdilo a vyhlásilo nové verejné obstarávanie. Nie je optimista, hoci sú informácie, že nepadla platnosť stavebného povolenia k dielu - aspoň to je pozitívne, že tento proces nebude potrebné riesiť odznova. 

Poslanec Kollár sa pýta na predstaničný priestor - podľa jeho slov ľudia "behajú" medzi autami a stavebným materiálom. Či sa dá s tým niečo urobiť. Odpovedá primátor, že sú dopravné značenia, bez toho by nedostal zhotoviteľ povolenie, tento "chaos a zmätok" potrvá ešte pár dní-týždňov, pretože už betónujú novú autobusovú stanicu a autobusy sa pomaly presunú tam. 

14:08

Pre chorobu predkladateľa poslanci stiahli z rokovania tento materiál: 

Transformačný plán vybraných zariadení Organizácie sociálnej starostlivosti mesta Šaľa - materiál číslo B 1/7/2023 predkladá RSDr. Ľubor Gáll, riaditeľ OSS

14:07

Materiály, o ktorých dnes budú rokovať, nájdete tu: 

https://www.sala.sk/clanok/7-zasadnutie-mestskeho-zastupitelstva-v-sali-v-roku-2023

14:06

Prítomných je 21 poslancov, čiže sú tu dnes všetci.

14:04

O chvíľu sa začína ďalšie zasadnutie mestských poslancov. Témou bude aj výdavková časť rozpočtu. Sledujte online prenos priamo zo zasadacej miestnosti na webe mesta alebo tu na FB. Ak nemáte tú možnosť, čítajte komentáre písané naživo z rokovania, tu v komentároch.

  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>