Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 07.02.2023 - 08:21  //  aktualizácia: 07.02.2023 - 08:23  //  zobrazené: 879

Komisia kultúry a cestovného ruchu pri MsZ pozýva

Pozývam Vás na zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu pri MsZ, ktoré sa uskutoční dňa 14. februára 2023 (utorok) o 16,00 hodine v Dome kultúry v Šali, zasadačka č. 212.

Program:

  1. Otvorenie a privítanie členov komisie
  2. Informácia o zvolení členov komisie
  3. Voľba podpredsedu komisie
  4. Náplň činnosti komisie 
  5. Návrh termínov zasadnutí komisie 
  6. Informácia o výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Šaľa v oblasti kultúry
  7. Plánované kultúrno-spoločenské podujatia  
  8. Rôzne  
  9. Záver

-      Ing. František Botka, vedúci MsKS

-      Ing. Martina Čižmáriková, ref. pre kultúru a šport

Šaľa, 6.2.2023

Marek Molnár  predseda komisie