Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 10.02.2023 - 08:12  //  aktualizácia: 10.02.2023 - 08:12  //  zobrazené: 715

Komisia mládeže a športu pri MsZ V Šali pozýva

Pozývam Vás na zasadnutie Komisie mládeže a športu pri MsZ v Šali, ktoré sa uskutoční
dňa 15. 02. 2023 (streda) o 17,00 hodine na 1. poschodí v malej zasadačke na Mestskom úrade v Šali.

 

Program:

  1. Otvorenie a privítanie členov komisie 
  2. Návrh termínov zasadnutí komisie 
  3. Výzva na predkladanie návrhov na ocenenie úspešných športovcov, kolektívov, trénerov a funkcionárov za rok 2022   
  4. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Šaľa pre oblasť športu pre rok 2023   
  5. Rôzne
  6. Záver

 

 

        Peter Szalay

     predseda komisie

 

 

Za správnosť: Ing. Martina Čižmáriková

                          tajomníčka komisie