Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 10.02.2023 - 08:13  //  aktualizácia: 10.02.2023 - 08:14  //  zobrazené: 834

Komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pozýva

Pozývam Vás na 1. zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsZ v Šali,  ktoré sa bude konať dňa 13. 02. 2023 (pondelok) o 16,00 h v zasadačke na prízemí v budove Mestského úradu v Šali.

Program:


1. Otvorenie

2. Voľba podpredsedu komisie
3. Bytové otázky
4. Rôzne
5. Záver

 

 

Prizvaní:

 

 

 

 

 

 

 

Šaľa, 09.02.2023

 

Peter Hlavatý    predseda komisie