Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 17.02.2023 - 14:52  //  aktualizácia: 17.02.2023 - 14:53  //  zobrazené: 739

Pozvánka na zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti

Pozývame Vás na zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti, ktoré sa uskutoční 23.2.2023 (štvrtok) o 15:30 hod. v malej zasadačke na MsÚ Šaľa.

   

Program:

  1. Úvod
  2. Voľba podpredsedu komisie
  3. Plán činnosti komisie
  4. Informácia o bezpečnostnej situácii v meste
  5. Aktuálna situácia so zberom KO
  6. Výsledky rozborov artézskych studní
  7. Rôzne
  8. Záver

                                                                                                                 RSDr. Peter Gomboš, v. r.

                                                                                                                      predseda komisie

Prizvaní:

Ing. Petronela Vižďáková – referent ŽP MsÚ Šaľa

Mgr. Peter Krokavec - náčelník MsP Šaľa