Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 08.03.2023 - 16:14  //  aktualizácia: 08.03.2023 - 16:16  //  zobrazené: 819

Komisia Územného plánovania, výstavby a dopravy pozýva

Pozývam Vás na zasadnutie komisie Územného plánovania, výstavby a dopravy, ktoré sa uskutoční dňa 16.3.2023 o 16.00 hod. v zasadačke na 1.poschodí MsÚ v Šali

 

Program:

1/ Voľba podpredsedu Komisie ÚPVD

2/ Prerokovanie materiálov do  MsZ (výber vecne príslušných tém)

3/ Témy podľa návrhov členov komisie a diskusia

Ing. Tomáš Meszáros, predseda komisie