Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 08.03.2023 - 16:15  //  aktualizácia: 08.03.2023 - 16:16  //  zobrazené: 609

Pozvánka na zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti

Pozývame Vás na zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti, ktoré sa uskutoční 14.3.2023 (utorok) o 15:30 hod. v malej zasadačke na MsÚ Šaľa.

   

 

Program:

  1. Úvod
  2. Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa
  3. Koncepcia prevencie kriminality
  4. Návrh VZN o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Šaľa
  5. Rôzne
  6. Záver

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 RSDr. Peter Gomboš, v. r.

                                                                                                                      predseda komisie

 

 

 

 

 

Prizvaní:

Mgr. Peter Krokavec - náčelník MsP Šaľa