Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 13.04.2023 - 09:41  //  aktualizácia: 13.04.2023 - 09:41  //  zobrazené: 616

Pozvánka na zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti

Pozývame Vás na zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti, ktoré sa uskutoční 18.4.2023 (utorok) o 15:30 hod. v malej zasadačke na MsÚ Šaľa.

   

Program:

  1. Úvod
  2. Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa
  3. Súčinnosť pri spracovaní správy o plnení PHSR za rok 2022
  4. Koncepcia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v podmienkach mesta Šaľa na roky 2023 - 2027
  5. Príprava preventívnej akcie – povinnosti majiteľov psov
  6. Rôzne
  7. Záver

                                                                                                                 RSDr. Peter Gomboš, v. r.

                                                                                                                      predseda komisie

Prizvaní:

Mgr. Peter Krokavec - náčelník MsP Šaľa