Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 09.10.2007 - 13:23  //  aktualizácia: 24.11.2011 - 09:28  //  zobrazené: 2281

Či sa už mesto zaoberalo žiadosťou MUDr. Petry Borsosovej zo dňa 19.8.2007

číslo: I23/2007

Požadované informácie:

1. či sa už mesto zaoberalo žiadosťou MUDr. Petry Borsosovej zo dňa 19.8.2007 vo veci elektrifikácie na ulici Slnečnej (resp. ak nie, kedy sa ňou bude zaoberať)
2. aký postup mesto navrhuje a s akým časovým harmonogramom plnenia
3. kto je konkrétne poverený resp. kompetentný konať v tejto veci.

Sprístupnenie informácie:

1. Vo veci zabezpečenia realizácie rozvodov NN na ulici paralelnej s ulicou Komenského v   mestskej   časti   Šaľa – Veča  sa  uskutočnilo  rokovanie  so  zástupcom  ZsE  a. s., s p. Cisárom.  
2. V súčasnosti je zabezpečený spracovateľ projektovej dokumentácie stavby. Po dohode so ZsE a.s. spracovanie PD finančne pokryje mesto Šaľa, v súčasnosti je vystavená objednávka na spracovanie PD. Samotnú realizáciu stavby finančne pokryje ZsE a.s. s predpokladaným termínom realizácie v roku 2008.
3. Riešenie uvedenej záležitosti je v kompetencii Odboru technických činností na MsÚ v Šali.

Žiadateľ: MUDr. Petra Borsosová, Pázmaňa 914/7, 927 01  Šaľa