Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 28.10.2022 - 12:46  //  aktualizácia: 28.10.2022 - 12:46  //  zobrazené: 822

Domov dôchodcov Šaľa - pracovná pozícia - KUCHÁRKA

Domov dôchodcov Šaľa obsadzuje  pracovnú pozíciu  : KUCHÁRKA

 

Miesto výkonu práce: Domov dôchodcov Šaľa, Nešporova 1010/19

Typ úväzku : plný úväzok

Počet obsadzovaných miest : 2

Pracovné podmienky: rovnomerne rozvrhnutý pracovný čas, jednozmenný, pondelok - piatok

Pracovný čas: od 06.00 hod do 14.00 hod ,  pracovný čas 7,5 hod

Nástup: ihneď, dohodou

Základná zložka mzdy: Funkčný plat  od  646 eur  – 722,50 eur , v závislosti od dĺžky vykonávanej praxe.

Odmeňovanie v zmysle zák. 553/2003 Z.z. o  odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 

 

Požadované vzdelanie a kompetencie:

 • Stredné odborné vzdelanie v odbore kuchár

(prípadne v príbuznom odbore zameranom na gastronómiu, spoločné stravovanie, hoteliérstvo)

 • Zdravotný preukaz 
 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov
 • Prax  v kuchyni min. 3 roky

 

pracovná náplň:

 • Príprava a výroba bežných druhov teplých  jedál a jedál studenej kuchyne na zverenom pracovnom úseku 
 • Organizovanie  výroby  a zodpovednosť za kvalitu pripravených pokrmov
 • Dodržiavanie prísnych hygienických štandardov a čistoty na pracovisku
 • Zodpovednosť za dodržiavanie  materiálových spotrebných noriem a receptúr platných pre spoločné  stravovanie a všeobecne platných predpisov pri výrobe jedál a nápojov,
 • Súčinnosť pri  zostavovaní jedálnych lístkov pre stravníkov
 • Spolupráca s vedúcou stravovacieho úseku pri normovaní jedál
 • Organizovanie práce pomocnej sily  na pracovisku
 •  Koordinácia a samostatná obsluha viacúčelových technologických zariadení,
 • Zodpovednosť za dodržiavanie predpisov prevádzkovej a osobnej hygieny a predpisov pri výrobe jedál v zmysle správnej výrobnej praxe (HACCP,
 • Dodržiavanie  sanitačného programu na zverenom úseku a všeobecne záväzných predpisov v oblasti osobnej, prevádzkovej hygieny, BOZP a PO,